Udbud og omstilling

Som medarbejdere har I ret til at blive inddraget i udbudsprocessen.

Find din kommunes udbudsstrategi

I bør undersøge, hvad kommunens udbudsstrategi er. Alle kommuner og regioner har pligt til at udforme en udbudsstrategi. Den fastsætter for eksempel, om I som køkken skal afgive et kontroltilbud. Hvis det sker, skal I kræve at få professionel konsulenthjælp til udformningen, så I kan byde på lige vilkår med de private. Udbudsstrategien fastlægger også, hvordan I som medarbejdere skal inddrages i processen.

Ret til indflydelse og drøftelse i MED/SU

Som medarbejdere har I ret til at blive informeret om og drøfte udbudsplanerne med ledelsen. Det skal ske i god tid inden der træffes en politiske beslutning om udbud. Spørg jeres tillidsrepræsentant, om udbudsplanerne har været på dagsordenen i jeres MED-udvalg. Her på siden finder I links til hjemmesider, hvor I kan læse mere om udbud, udlicitering, kravspecifikationer, kontrolbud m.v.