Efter- og videreuddannelse

Kompetencer

Der er forskellige måder at komme videre på i uddannelsessystemet

  • Studiekompetence, giver kompetence fra uddannelsessystemet og kompetence til videreuddannelse.
  • Erhvervskompetence, giver kompetence fra arbejdsmarkdet og kompetence til videreuddannelse.

Uddannelsessystemet

 

Kilde: www.uvm.dk

Uddannelsesniveau

Niveauet for efter og videreuddannelser er beskrevet i hvor mange ETCS-point uddannelsen giver eller ved et AMU bevis.