Uddannelse

 

Uddannelsesudvalg Professionshøjskoler
Professionsbachelor i Ernæring og sundhed samt Global in Nutrition and Health har uddannelsesudvalg hvor Kost & Ernæringsforbundet er repræsenteret. Bestyrelsen skal nedsætte uddannelsesudvalg for hver grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget er oftest det eneste organ, hvor eksterne parter helt konkret kan bidrage med viden om behovet for efter- og videreuddannelser inden for professionshøjskolens faglige felt. Kontakt Gerda K. Thomassen

Erhvervsakademi MidtVest – Bestyrelse
FTF har udpeget Kost & Ernæringsforbundet til at sidde i bestyrelsen. På Erhvervsakademi MidtVest udbydes – Videregående uddannelser (Erhvervsakademiuddannelser, EAU) inden for de tekniske, merkantile og informationsteknologiske områder. Professionsbachelor uddannelse i international handel og markedsføring. Professionsbachelor i e-konceptudvikling, Deltidsuddannelser (Akademiuddannelser, AU), som er modulopbygget. Kontakt Gerda K. Thomassen

Uddannelsesudvalg Erhvervsakademier
Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi (procesteknolog AK) har uddannelsesudvalg hvor Kost & Ernæringsforbundet er repræsenteret. Bestyrelsen skal nedsætte uddannelsesudvalg for hver grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget er oftest det eneste organ, hvor eksterne parter helt konkret kan bidrage med viden om behovet for efter- og videreuddannelser inden for erhvervsakademiets faglige felt. Kontakt Gerda K. Thomassen

Erhvervsskolerne i Aars
Bestyrelsen: Regionsformand Marian Aagaard er udpeget

REU
FTF har indstillet, at Kost & Ernæringsforbundet har FTF´s suppleantplads i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) som bl.a. har andet har til opgave at følge med samfundets udvikling og pege på tendenser, som kan få betydning for erhvervsuddannelserne og rådgiver undervisningsministeren om forhold der har betydning for erhvervsuddannelserne. Kontakt Gerda K. Thomassen

FUE
Kost & Ernæringsforbundet er arbejdstagerpart i Fagligt Udvalg for ernæringsassistentuddannelsen (FUE). FUE deltager aktivt i revisionen af bekendtgørelsen og udsteder uddannelsesordningen. FUE godkender bl.a. virksomheder, ændringer i uddannelsesaftaler og eventuelle forlængelser eller afkortninger af praktiktiden. Udvalget udsteder uddannelsesbeviser og fungerer som forligsinstitution mellem praktiksteder og elever. Kontakt Gerda K. Thomassen

Lokale uddannelsesudvalg
På Ernæringsassistentuddannelsen er der lokale uddannelsesudvalg (LUU) placeret på uddannelsesinstitutionerne, hvor Kost & Ernæringsforbundet er repræsenteret. LUU fungerer som det faglige udvalgs forlængede arm i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne. Kontakt Gerda K. Thomassen

VEU
FTF har indstillet, at Kost & Ernæringsforbundet har FTF´s suppleantplads i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet. Rådgivningen dækker bl.a. grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Kontakt Gerda K. Thomassen

KHRU
Kost & Ernæringsforbundet er repræsenteret i Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen (KHRU).  KHRU varetager bl.a. følgende opgaver i henhold til lovgivningen. Udarbejder behovsredegørelser til Undervisningsministeriet, der beskriver udviklingen på arbejdsmarkedet, ændringer i uddannelsesaktiviteten og hvilke behov, der er for nye uddannelser. Udvikler nye og opdaterer eksisterende AMU-uddannelser for personer, der er beskæftiget inden for  køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen. Indstiller hvilke skoler, der skal godkendes til at udbyde AMU-uddannelser. Udfører tværgående udviklingsopgaver. Kontakt Gerda K. Thomassen

KHRU
Bestyrelsen og forretningsudvalg: Ghita Parry er udpeget