Uddannelse som klinisk diætist

Titelbeskyttelse: Klinisk diætist
I Danmark er uddannelsen til klinisk diætist en professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik. Gennemført uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist. 'Klinisk diætist' og 'diætist' er titelbeskyttede betegnelser beskyttet af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Titelbeskyttelsen er autoriseret efter "Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed" (Autorisationsloven) (LBK nr 731 af 08/07/2019)

Titelbeskyttelsen inkluderer også betegnelsen "diætist" og må derfor ikke benyttes af andre end kliniske diætister jf. brev fra Sundhedsstyrelsen.

Uddannet som klinisk diætist før den nye uddannelse
Indtil sommeren 2005 bestod uddannelsen til klinisk diætist af et års uddannelse efter forudgående uddannelse som husholdningslærer eller økonoma, efterfulgt af et års supplerende praktisk uddannelse. Den praktiske uddannelse er tilrettelagt efter bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktisk uddannelse. Gennemført teoretisk og praktisk uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist.

Autorisation
Du kan læse om autorisation her. Autorisation søger man selv hos Sundhedsstyrelsen efter endt uddannelse.
OBS: Der er gebyr på 313 DKK for autorisation, der skal betales i forbindelse med ansøgningen.

Autorisationen er i dag papirløs, dvs. du vil ikke få tilsendt et dokument med din autorisationskode.

Kontrol af autorisation
Det er muligt at undersøge, om en person har statsautorisation fra Sundhedsstyrelsen. Dette gælder alle faggrupper med autorisation. Hvis du vil se autorisations information, kan du indtaste navn og vælge faggruppe her.

Ophør af autorisation
Alle autoriserede sundhedspersoner, der efter 1. januar 2007 er fyldt eller fylder 75 år omfattes af ordningen. Alle sundhedspersoner, der d. 1. januar 2007 allerede var fyldt 75 år, er derimod ikke berørt af ovenstående, men kan fortsætte deres eventuelle selvstændige faglige virksomhed som hidtil.

Antal diætister med autorisation
I 2019 er der autoriseret 77 nye kliniske diætister, i 2018 blev der autoriseret 62 nye diætister, i 2017 blev der autoriseret 61 nye diætister, og i 2016 blev der autoriseret 71 nye diætister fra Sundhedsstyrelsen.

Den 1. juli 2020 var der 1345 kliniske diætister med autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

Efter- og videreuddannelse
Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har muligheder for efter- og videreuddannelse på fx kandidat-, master- og diplomniveau. Mulighederne for efter- og videreuddannelse er mange. Professionsbachelorer har ikke nødvendigvis direkte adgang til efter- og videreuddannelser. Nogle af uddannelsesstederne har særlige adgangskrav som skal opfyldes. Information herom kan findes på universitetets egen hjemmeside. Du kan finde de forskellige uddannelser her.