Uddannelsesbevis

Det er Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen, der udsteder dit uddannelsesbevis.

Dit uddannelsesbevis udstedes, når du er færdiguddannet og fremsendes til dig umiddelbart efter din sidste dag som elev.

For at Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelse kan udstede dit bevis skal skolen have fremsendt dit skolebevis, samt dine karakterer fra enten ernæringshjælperprøven eller svendeprøven. Endvidere skal dit praktiksted have fremsendt den endelige praktikerklæring, som bevis for at du har opnået alle praktikmål.

Praktikerklæringsblanketten kan hentes her.