Uddannelsesloft bør ikke findes

- Uddannelsesloftet bør jo ikke eksistere. Det er et sølle plaster på det åbne sår. I Danmark skal vi leve af kloge hoveder og hænder – og den eneste måde vi sikrer det, er ved at sikre adgang til mere uddannelse, ikke mindre, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Den nye aftale betyder, at fremover kun er muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på samme eller et lavere niveau seks år efter afslutning af den første videregående uddannelse. Der er dog en række dispensationsmuligheder – eksempelvis den såkaldte positivliste. Positivlisten viser de uddannelser, man kan starte på tidligere end de seks år, fordi der ikke er arbejdsløshed inden for de områder.

Reglerne får virkning fra og med sommeroptagelsen 2017. Begrænsningen vil ikke påvirke optagelsen til de videregående uddannelser i vinteren 2016/2017.

Læs hele aftalen her.

Fakta om det nye uddannelsesloft

  • Med justeringen af uddannelsesloftet bliver det - efter seks år - muligt for personer, der allerede har taget en videregående uddannelse, at tage en ny på lavere eller samme niveau, som den de allerede har taget.
  • Ønsker man at søge ind på en ny videregående uddannelse inden de seks år er gået, vil man kun få adgang, hvis:
    • der er helbredsmæssige årsager som gør, at den tidligere gennemførte uddannelse ikke længere kan anvendes
    • den allerede gennemførte uddannelse er forældet - altså væsentligt ændret eller forsvundet
    • den ønskede nye uddannelse står på Uddannelses- og Forskningsministeriets såkaldte positivliste over uddannelser - det er uddannelser uden nogen "nævneværdig arbejdsløshed".
  • De nye regler træder i kraft fra og med sommeroptagelsen 2017.