Uden tillidsrepræsentant

Lokale lønforhandlinger

Hos ganske få arbejdsgivere er der aftalt procedurer og frister for forhandlingerne –  klik her for at se hvor det er aftalt.

Hvis du mener, at du bør have en lønforbedring og du ingen tillidsrepræsentant har, er det en betingelse, at du udfylder et skema og sender dette ind til forbundet. Skemaet kan udfyldes og printes ud - FORHANDLINGSSKEMA findes her

Det er helt nødvendigt, at du er meget grundig, når du skal begrunde hvorfor du bør have mere i løn:

  • Har du f.eks. et særligt ansvarsområde, du ikke er blevet honoreret for?
  • Har du været på efteruddannelse til gavn for arbejdsgiveren?
  • Har du evt. en supplerende uddannelse, der bruges i det daglige arbejde?
  • Har du særlige personlige kvalifikationer, der kommer til udtryk på arbejdspladsen?
  • Er du særlig fleksibel fx i forhold til flere arbejdssteder?
  • Har du mange års erfaring, som du ikke mener, du bliver honoreret for?
  • Er der sket ændringer  i din arbejdssituation, der kan begrunde et lønløft?

Eksemplerne her er ikke udtømmende og du har sikkert andre og gode begrundelser til for at du skal have del i de lokale lønforbedringer.