Udmeldelse

Konflikt OK18

2. marts 2018: Du kan desværre ikke melde dig ud. Der er varslet konlikt ifm. overenskomstforhandlinger 2018. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Økonomichef Morten Andersson ma@kost.dk.

Se vedtægternes paragraf § 7, stk. 3:

Udmeldelse kan dog ikke ske i en periode, hvor der efter hovedbestyrelsens beslutning er iværksat konflikt eller sker opkrævning af konfliktkontingent i henhold til § 9, stk. 7. Undtaget herfra er dog medlemmer, der opnår beskæftigelse uden for forbundets normale organisationsområde.

 

Hvis du gerne vil bevare kontakten

  • Du har mulighed for et nedsat kontingent, hvis du er blevet ledig, hvis din uddannelse er blevet forlænget eller hvis du er gået på pension. Kontakt Gitte Borup Hansen på gb@kost.dk eller 3163 66 64.
  • Hvis der er andre årsager til, at du overvejer at stoppe dit medlemskab, vil vi meget gerne i dialog med dig for at høre, hvad det drejer sig om. Send en mail til post@kost.dk med dine overvejelser og det telefonnummer, hvor vi bedst fanger dig i hverdagen – så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Det kan du ikke, hvis du melder dig ud

Når din udmeldelse er trådt i kraft, mister du dine medlemsrettigheder:

  • Du kan ikke få hjælp og rådgivning fra Kost & Ernæringsforbundet i forbindelse med jobskifte, barsel, fyring, sygdom, forhandling af kontraktvilkår og lignende.
  • Du kan ikke længere deltage på medlemsvilkår i netværk, kurser og arrangementer udbudt af Kost & Ernæringsforbundet.
  • Du modtager ikke fagbladet Kost, Ernæring & Sundhed
  • Du kan ikke længere logge ind på kost.dk og benytte forbundets lønberegner.
  • Du kan ikke søge penge fra forbundets fonde og puljer.
  • Du kan ikke benytte forbundets kontante medlemsfordele, fx rabat på bøger og rejser, medlemskab af forbrugsforeningen samt den gratis erhvervsansvarsforsikring for selvstændige.

​Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at du betaler for den måned, hvor du skriftligt meddeler din udmeldelse og den følgende måned.

Send dit ønske om udmeldelse med en kort beskrivelse af årsagen til post@kost.dk.