Udnyt alle sundhedsprofessionelle

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og danske regioner om regionernes økonomi i 2020 indgik de to parter en aftale, dels om flere penge, dels om at styrke rekrutteringen af sundhedsmedarbejdere og give dem mulighed for at udnytte deres ressourcer bedst muligt. De nedsatte tilmed en task force, der skal byde ind med, hvordan det skal lykkes.

Da finanslovsforslaget blev fremsat, blev aftalen oversat til et løfte om flere sygeplejersker, flere læger og flere social- og sundhedsassistenter.

– Det er godt, men lad nu ikke vanetænkningen tage over, siger Kost og Ernæringsforbundets formand Ghita Parry.

Hun opfordrer taskforcen til at udnytte ressourcerne optimalt ved at tænke alle sundhedsprofessionelle og ikke mindst de ernæringsprofessionelle ind i de komplekse opgaver i sundhedsvæsenet.

- Vi ved, det er vanskeligt akut at rekruttere så mange nye læger og sygeplejersker, men der er også andre sundhedsprofessionelle, der kan bidrage til at løse de komplekse opgaver. Det er eksempelvis indlysende at sætte ernæringsprofessionelle i spil i langt højere grad, end det sker i dag. Det gælder alle steder, hvor det handler om at ernæringsvurdere og rådgive patienterne om den rette ernæring. De er uddannet til det, det er deres spidskompetence, og det giver derfor patienterne den bedste behandling.

- Når eksempelvis nyrepatienter bliver henvist til en klinisk diætist, ernæringsscreenes de og får lagt en ernæringsplan, der dels gør hverdagen med en nyresygdom lettere, men også kan udsætte tidspunktet for dialyse og begrænse brugen af medicin. Det øger livskvaliteten, men det er også økonomisk effektivt.

-  Forskning har for længst vist, at det sparer penge, når patienterne ernæres ordentligt. Behandlingen – og det gælder ved nyresygdommme, kræft og alle andre sygdomme - virker bedre, og patienterne udskrives tidligere.

Når regeringen via task force arbejdet overvejer, hvordan der skaffes flere hoveder og hænder til at løse de komplekse opgaver i sundhedsvæsenet, er det derfor afgørende at rekruttere medarbejdere fra alle de mange grupper af kompetente sundhedsprofessionelle og lade dem samarbejde om at løse opgaverne. 

Kilde