Udvikling og innovation

Vi støtter op omkring udvikling af kost- ernæring- og sundhedsfagliges arbejdsliv og opgaveløsninger, og tager derfor aktivt del i projekter og processer, som forstærker og kobler teoretisk viden og praksiserfaring.

Professionens medlemmer er entreprenante og har med engagement og iderigdom historisk set bidraget varieret og bredt til bl.a.

  • udvikling af lovgivning og officielle anbefalinger,
  • kliniske retningslinjer og akkrediteringssystemer,
  • arbejdsmiljøcertificering,
  • sundhedskampagner og -koncepter,
  • maskiner, fødevarer, fødevareprodukter og - emballager
  • diætsystemer,
  • opskrifter og metodikker,
  • målemetoder,
  • kommunikationsredskaber.

Kost & ernæringsforbundet deltager i internationale, nationale, regionale og lokale udviklings- og innovationsprojekter, og indgår i tværfagligt samarbejde med ministerier, styrelser, forsknings-, uddannelses-, arbejdsgiverinteressenter, sundhedsorganisationer, patient og brugerorganisationer og andre faglige organisationer.

Vi deltager og formidler gerne kontakt mellem relevante projektpartnere.