Underernæring

Underernæring - et skjult samfundsproblem

Hvis vi skal problemet med underernæring til livs, kræver det en bred og tværfaglig indsats fra alle involverede. Partnerne bag publikationen om underernæring er blevet enige om følgende 4 løsningsforslag, der kan være med til at få underernæring sat på dagsordnen og være med til at bekæmpe problemet:

1: Oplysning om underernæring

På sygehusene og i kommunerne er der kendskab til og viden om underernæring. Men den almindelige dansker kender ikke til begrebet og de muligheder, man selv har for at forebygge underernæring. Vi opfordrer til gennem folkeoplysning at øge bevidstheden om underernæring hos danskere over 50 år. Det kan eksempelvis ske ved at indføre særlige kostråd for personer i risiko for underernæring.

2. Mål for underernæring

Det er svært at bekæmpe en lidelse, når man ikke ved, om problemet er stigende eller aftagende. Der er derfor behov for, at vi får nogle faste årlige tal for problemets udbredelse. Det vil være bedst, hvis man laver obligatoriske kvalitetsmål, der indberettes centralt. De kunne eksempelvis handle om, hvor stor en andel af patienterne og de ældre, der screenes for underernæring og i hvor høj grad de underernærede får dækket deres ernæringsbehov.

3. Screening af underernæring

En anden forudsætning for at bekæmpe underernæring er, at man opdager den i tide. Derfor er det afgørende, at alle ældre og patienter screenes, når det er relevant. Og det er typisk i overgangsfaserne: Når en ældre, bliver indskrevet på et plejehjem. Eller når patienten indlægges på sygehuset. Eller udskrives igen.

4. Mad mod underernæring

Endelig er det afgørende, at underernærede og personer i risiko for underernæring får en kost, der dækker deres behov og øger deres vægt. Det kræver gode fødevarer, bedre mad og fokus på måltider. Der skal laves kostplaner. Og kosten skal leve op til planerne. Den skal være lækker og indbydende. Den skal smage og dufte godt. Og endelig skal den spises i appetitvækkende rammer. Det kræver alt sammen ressourcer i form af mere opmærksomhed fra eksisterende personale. Eller mere personale. Men gevinsterne ved indsatsen vil langt overgå investeringen. Både når det gælder økonomi. Men også i form af bedre og længere liv.

Publikationen er blevet til i et samarbejde mellem Arla og Kost & Ernæringsforbundet. Derudover skylder vi en stor tak til dr. med. Jens Kondrup, der har ydet værdifulde indspark til den endelige publikation.

Læs mere