Urafstemning for kommuner og regioner

Et resultat i krisens tegn

Vi står midt i en krisetid – og det kan tydeligt aflæses i de overenskomster Sundhedskartellet har indgået med vores arbejdsgivere. I en situation, hvor økonomien kører på vågeblus, og hvor offentligt ansatte i andre lande bliver dikteret lønnedgang, indeholder OK13 lønstigninger på to procent og forbedringer af pensionen på omkring en kvart procent. Dermed har vi ikke fået opfyldt vores ønske om at sikre reallønnen.

Vi har kæmpet for at bevare den reguleringsordning, som sikrer, at når de privatansatte igen får lønstigninger, så får Sundhedskartellets medlemmer del i lønudviklingen. Det krav er vi kommet igennem med.

Det er den slags krav, vi har brugt kræfter på under forhandlingerne. For lige nu er det umuligt at komme igennem med store lønkrav. Derfor har vi lagt vægt på at skabe nogle resultater, som kan føre til endnu mere i fremtiden. For eksempel har vi overbevist arbejdsgiverne om, at vi sammen skal fortsætte arbejdet med at styrke fagligheden og den professionelle udvikling. Det har vi, fordi vi tror på, at det er fagligheden, som er styrken blandt Sundhedskartellets medlemmer. Både nu og i fremtiden.

Samtidig er det lykkedes os at bremse en lang række af arbejdsgivernes krav. Og det siger ikke så lidt. Arbejdsgiverne ville blandt andet minimere medarbejderindflydelsen, have større råderum til at omlægge arbejdstiden, bestemme hvordan medarbejderne skal bruge den 6. ferieuge og udskyde tidspunktet for seniordage. Alt det har vi forhindret.

I Sundhedskartellets forhandlingsudvalg er det vores vurdering, at vi i lyset af den økonomiske krise og arbejdsgivernes meget skrappe krav er nået frem til det bedst opnåelige resultat. Derfor anbefaler vi, at du stemmer ja til resultatet.

Med venlig hilsen

Ghita Parry

Links til urafstemningen, forligtekster og materiale

PROBLEMER MED AT STEMME

Har du tekniske problemer med at stemme, eller er din stemmeseddel/pinkode forsvundet, kan du få hjælp ved at skrive en mail til support@aion.dk eller ved at ringe til Assembly Voting tlf. 26 12 25 20 i tidsrummet 08.00-20.00.