Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Usaglig afskedigelse udløste godtgørelse

  • Marie Preisler  [ TEKST ] Henrik Frydkjær  [ FOTO ]

Susanne Wagner fik uden varsel at vide, at hendes arbejdsgiver ville forflytte hende til et andet arbejde, fordi lokalpolitikerne ikke længere havde tillid til hende. Meddelelsen faldt som en bombe ved et møde midt i hendes ferie, og uden at hun havde nogen anelse om, hvad der var i gærde.

− Jeg anede ikke, hvad jeg skulle til møde om, og blev lamslået, da mine chefer indledte mødet med at sige, at der ikke længere var tillid til mig blandt kommunens politikere, og at de derfor ville fjerne mig fra mit lederjob og flytte mig til andet arbejde, fortæller hun.

Susanne Wagner er uddannet kok og har været ansat i kommunen i 26 år, de seneste syv år som leder af kommunens centerkøkken. I hendes tid som leder er der sket store ændringer. Produktionen blev centraliseret og omlagt til køleproduktion i 2008. Siden har der flere gange været skarp kritik af det kommunale madtilbud fra borgere, lokale medier og politikere. At uroen skulle føre til forflyttelse og i sidste ende afskedigelse, havde Susanne Wagner dog aldrig forestillet sig:

− Jeg har været uenig med politikerne og sagt det højt et par gange, men jeg havde ikke drømt om, at det skulle gå sådan her. Jeg havde ingen anelse og fik ingen advarsel.

Hård rutsjetur

Ved mødet med cheferne blev Susanne Wagner foreslået at acceptere en koordinatorstilling i hjemmeplejen, og det sagde hun efterfølgende ja til, selvom hun var rigtig glad for sit arbejde og ikke havde lyst til et jobskifte. Den beslutning har hun siden bitterligt fortrudt, for få måneder senere blev hun opsagt fra det nye job.

− Det har været en hård rutsjetur. Havde jeg drømt om, at jeg ville blive opsagt i det nye job efter få måneder, havde jeg aldrig sagt ja til jobskiftet.

Susanne Wagner ville gerne have haft en bisidder med til mødet om forflytning.

− Jeg hørte ikke ret meget af det, der blev sagt efter beskeden om, at de ville forflytte mig. De skulle have varslet, hvad mødet skulle handle om og bedt mig tage en bisidder med.

Ved mødet begrundede hendes chefer ønsket om at flytte hende med, at de ville passe på hende. Den forklaring har hun i dag svært ved at tro på i lyset af, at hun blev flyttet til et job, hvorfra hun blev afskediget få måneder senere.

Et plaster på såret

Susanne Wagner bad efter mødet om en uddybende forklaring og et mødereferat, men det kunne hun ikke få. Hun fik bare oplyst, at politikerne ikke havde tillid til, at hun levede op til det vedtagne.

Susanne Wagner kontaktede Kost & Ernæringsforbundet, der vurderede, at opsigelsen var usaglig og gik ind i sagen. Arbejdsgiveren blev stillet over for et krav om at trække opsigelsen tilbage og at give Susanne Wagner hendes lederstilling tilbage. Efter forhandling accepterede kommunen at give hende et års løn, hvoraf de tre måneder er godtgørelse for usaglig afskedigelse. Oveni blev Susanne Wagner ubetinget fritstillet.

Den løsning havde Susanne Wagner aldrig selv opnået, vurderer hun.

− Jeg havde aldrig kunnet køre sagen igennem uden den hjælp, jeg fik af Kost & Ernæringsforbundet. Jeg kunne slet ikke overskue selv at skulle forhandle med arbejdsgiveren, og jeg fik enormt god hjælp.

At arbejdsgiveren måtte betale godtgørelse for urimelig afskedigelse, giver Susanne Wagner større ro til at finde et nyt job, men det er kun et lille plaster på såret:

− Det kan slet ikke opveje tabet af et job, jeg har haft i rigtig mange år, været glad for og virkelig brugt meget tid på. Men jeg har med aftalen fået god tid til at finde nyt job, og det skal nok lykkes.

 

Sagen kort:

- Susanne Wagner forflyttes fra sit lederjob i centerkøkkenet.

- Hun accepterer en koordinatorstilling i hjemmeplejen.

- Få måneder senere siges hun op fra koordinatorjobbet

- Opsigelsen er usaglig.

- Forbundet går ind i sagen og forhandler en godtgørelse hjem.

- Susanne fritstilles med et års løn.

 

GUIDE

ved opsigelse

Hvis du bliver indkaldt til en samtale og frygter, at dit job er i spil, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Har du ingen, kan du få vejledning i Kost & Ernæringsforbundets sekretariat.

Hvis du opsiges

En opsigelse kan være begrundet i virksomhedens forhold, eksempelvis mangel på arbejde. Eller i den ansattes forhold f.eks. et meget højt sygefravær eller uønsket adfærd.

Begrundes opsigelsen i den ansattes adfærd, skal der i de allerfleste tilfælde foreligge en advarsel, der giver den ansatte mulighed for at ændre på forholdene.

•  Der skal altid være en saglig begrundelse for en opsigelse.

•  Og der skal altid gives et varsel, som afhænger af din ansættelse, din anciennitet, og om du har tillidshverv.

Høring af offentligt ansatte

•  Som offentligt ansat skal du høres, før arbejdsgiveren kan sige dig op. Høringen skal være skriftlig, og brevet kaldes ofte en ‘påtænkt opsigelse’. Brevet indeholder en frist for, hvornår du har mulighed for at komme med dine skriftlige bemærkninger til de årsager, arbejdsgiver har angivet som grund for den planlagte opsigelse. Dine bemærkninger kaldes et ‘høringssvar’.

•  Er du privatansat, gælder andre regler. Spørg i forbundet.

Info:

Uanset årsagen til en opsigelse kan den være svær at komme igennem. Det vigtigste er at finde motivationen, være aktiv og gå i gang med jobsøgningen.

Du kan blandt andet få råd til jobsøgningen, jobsamtale, mål og strategi mv. i a-kassen, FTF-A.

Kontakt:

Kost & Ernæringsforbundet
31 63 66 00
post@kost.dk

FTF-A
70 13 13 12
www.ftf-a.dk − hjælp til jobsøgning