Usaglig kritik koster kommune dyrt

  • Jeannette Ulnits   [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]

22 gode og to hæslige år. Sådan beskriver kostfagligt eneansvarlig Line Høj årene i den daginstitution, hvor hun har lagt det meste af sit arbejdsliv.

Hun følte sig som en vigtig del af huset, hvor hun ud over at bespise 75 børn også deltog i institutionens øvrige arbejde, hvis der var behov for det.

Line Høj var desuden tillidsrepræsentant for flere kostfagligt eneansvarlige i kommunen, og hun havde haft et godt samarbejde med de to tidligere ledere.

− Tilliden var gensidig, vi talte naturligt sammen, og der var respekt for min TR-funktion. Jeg havde husets værdisæt på rygraden, og det gav mening og arbejdsglæde for mig at deltage i stort og småt. Jeg havde ganske få sygedage, god økonomi i køkkenet og var vant til at planlægge mig ud af de møder, jeg skulle deltage i som TR.

Ny leder ignorerede husets værdier

Line Høj forventede derfor, at hun ville blive i jobbet i mange år endnu. Men det ændrede sig, da leder nummer tre blev ansat.

− Den nye leder fandt det bøvlet, at jeg ikke var til stede hver dag fra klokken 08.00 til 15.00. I mit fravær brugte vi pædagogisk personale fra huset, og det fungerede godt, fordi de kendte arbejdsgangen i forvejen. Men lederen ønskede skarpe faggrænser, så hun ville have en vikar udefra. Det gav en masse mas, især fordi det var svært at finde en kvalificeret vikar, og det problem måtte jeg som oftest selv løse.

De skarpe faggrænser ødelagde samtidig arbejdsglæden for Line Høj, der manglende tydelighed i forhold til sine opgaver og ikke ønskede blot at passe sig selv i køkkenet:

− Pludselig var holdningen den, at køkkendøren kun skulle gå op og i, når maden skulle ud. Før havde vi en skøn kultur, hvor alle hjalp alle, men husets værdisæt begyndte at skride, uden at der blev talt om det. Jeg fornemmede, at der var ved at opstå en fejlfindingskultur, fortæller hun.

Tjenstlig samtale for tre sorte majskorn

Omkring et halvt år senere forstod Line Høj, at det ikke bare var en fornemmelse. En dag havde hun kogt 80 majskolber og havde i farten overset tre sorte korn på en enkelt kolbe. Lederen fandt kolben og sendte et billede af den videre til områdelederen som dokumentation på fejlen. Det resulterede i, at Line Høj blev indkaldt til en tjenstlig samtale, selv om en samtidig brugerundersøgelse blandt forældrene viste stor tilfredshed med hendes arbejde. Og at hun i øvrigt kunne fremvise fødevarestyrelsens elitesmiley for fjerde år i træk.

En sagsbehandler fra Kost & Ernæringsforbundet var med som bisidder ved samtalen, hvor Line Høj beklagede ‘forseelsen’. Det fik arbejdsgiver til at opgive en skriftlig advarsel, men fastholde en mundtlig påtale.

En hverdag med kritik

Det næste halve års tid var der ro udadtil, men Line Høj var påvirket af lederens kritik og den manglende dialog imellem dem.

− Jeg fik tankemylder og kunne ikke sove om natten. Hvor jeg før blev anerkendt, følte jeg mig nu trampet på.

Da Line Høj til sidst udviklede stresssymptomer, fik hun tilkendt timer til en kommunal psykologordning, som hun kendte fra sit arbejde som tillidsrepræsentant.

− Hensigten var at arbejde på at skabe en tryg relation mellem mig og de to ledere. Min leder takkede imidlertid nej til at deltage i den afsluttende samtale − med den begrundelse, at hun ikke følte sig som en del af mit stressproblem. Dén havde psykologen aldrig hørt før. For mig forstærkede det følelsen af, at hun ledte efter fejl.

Endnu en samtale

Det blev bekræftet, den dag en af pædagogerne fandt en leverpostej frem, hvor holdbarhedsdatoen var overskredet. Atter gik der besked til områdelederen og Line Høj kom til sin anden tjenstlige samtale.

Forbundets professionsafdeling vurderede at kritikken af Line Højs faglige arbejde var helt igennem uberettiget, og sammen med forbundets sagsbehandler godtgjorde de, at der intet juridisk grundlag var for en afskedigelse. Alligevel endte samtalen med en skriftlig advarsel til Line Høj. Områdelederen kom desuden med en slutreplik om, at hun var klar til at indgå en fratrædelsesaftale …

Præcis den kommentar opfattede forbundet som en trussel. Og da Line Høj kort tid efter mødet måtte sygemelde sig, indledte forbundet en forhandling med arbejdsgiver.

Fritstilling og kompensation

Forhandlingen resulterede i en fritstilling med løn i seks måneder plus tre måneder for års anciennitet og tre måneder ekstra fordi Line Høj var tillidsrepræsentant. Desuden fik hun en godtgørelse svarende til tre måneders løn for uberettiget kritik − i kroner og ører i omegnen af 430.000 kr.

− Uden Kost & Ernæringsforbundet ville kommunen have spist mig af med en fritstilling på seks måneder. Forbundet skaffede mig tre ekstra måneder med løn plus et økonomisk plaster på såret.

− Jeg er ikke kørt ned, men det har været trist at opleve, at det slet ikke var muligt at gå i dialog med lederen. Og det er ærgerligt, at man på de øverste taburetter bare tror, at problemer løses ved at fase en enkelt person ud, siger Line Høj.

Line Høj er et opdigtet navn. Lines rigtige navn er kendt af redaktionen.

Forbundet rådgiver …

Artiklen er skrevet på baggrund af et interview med en leder eller en medarbejder, offentligt eller privat ansat, der har fået rådgivning af forbundet. Artiklen er et udtryk for medlemmets oplevelse af sagen. Modparten høres ikke.

Sagen kort:

•  Line Høj er tillidsrepræsentant og har været ansat som kostfaglig eneansvarlig i 22 år, da institutionen får en ny pædagogisk leder.
•  Efter et års tid begynder lederen at kritisere Line Højs arbejde.
•  Kritikken resulterer i, at Line indkaldes til flere tjenstlige samtaler.
•  Kost & Ernæringsforbundet finder kritikken helt usaglig.
•  En fratrædelsesordning kommer på tale, og det opfattes som en fyringstrussel.
•  Line Høj sygemeldes.
•  Forbundet forhandler sig til en gunstig fritstilling med økonomisk kompensation til Line Høj.

GUIDE

Ved en tjenstlig samtale

Hvis du bliver indkaldt til en samtale og frygter, at dit job er i spil, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Har du ingen (eller er du selv tillidsrepræsentant, som i artiklen side 17), kan du få vejledning (hos din regionsformand) eller i Kost & Ernæringsforbundets sekretariat.

Tjenstlig samtale
Hvis lederen har lagt op til en alvorlig samtale og kritik af din arbejdsindsats, er der tale om en tjenstlig samtale.

Er du offentligt ansat, gælder forvaltningsloven. Den giver dig ret til at:

•  få en bisidder med til samtalen
•  skrive dit synspunkt ind i det notat, der skal udarbejdes fra samtalen og lægges i din personalesag
•  fremsende dine bemærkninger til sagen, inden der træffes en endelig afgørelse

Hvis du er privat ansat, gælder de rettigheder, som måtte fremgå af en evt. overenskomst og/eller personalepolitik. Det er derfor vigtigt at undersøge disse forhold.

Usaglig afskedigelseHvis samtalen ender i en afskedigelse, og det vurderes, at den er uberettiget eller usaglig, kan den udløse en godtgørelse. Størrelsen på godtgørelsen afhænger af din anciennitet i jobbet. Det er desuden en forudsætning, at du er omfattet af funktionærloven.

Hvis du er ansat på Kost & Ernæringsforbundets overenskomst, er du omfattet af funktionærloven.

Hvis du ikke er ansat på overenskomstmæssige vilkår, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af funktionærloven.

Kontakt:

Kontakt din tillidsrepræsentant, regionsformanden eller forhandlingsafdelingen i forbundet.

31 63 66 00
post@kost.dk

Info:

Bekendtgørelse af forvaltningsloven
Når samtalen er nødvendig