Vaccination: Medlemmer skal prioriteres

Kost og Ernæringsforbundet er den seneste tid blevet kontaktet af en række medlemmer, der har borgerkontakt med ældre og udsatte borgere i deres hverdag, som oplever, at de alligevel bliver nedprioriteret i kommunernes vaccinationsprogram. Derfor har formand Ghita Parry dags dato sendt et brev til samtlige 98 formænd for de kommunale sundheds- eller ældreudvalg, hvor hun opfordrer kommunerne til at gøre noget ved problemet.

I brevet understreger formanden, at det ikke er et spørgsmål om at få rykket vores medlemmer frem i vaccine-køen. Det er alene et udtryk for hensyn til de ofte ældre og udsatte medborgere, som vores medlemmer har kontakt til i deres hverdag. Desværre er det som bekendt ikke en løsning for vores medlemmer, at de hjemsendes, da tusindvis af menneskers sundhed og behandling er afhængig af den kost og vejledning i ernæring, som de producerer og yder hver dag.

Brevet er blevet sendt som opfølgning på, at forbundet gjorde Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen opmærksomme på problematikken for forskellige relevante dele af forbundets medlemmer i starten af januar måned. Vi håber, at de kommunale udvalgsformænd vil tage Kost og Ernæringsforbundets opfordring til efterretning, så vores medlemmer kan tage på arbejde uden frygt for at sprede smitten.