Vær ikke bange for at tage chancer

Af Marie Preisler

Familie og venner rystede på hovedet, da Annette Hendrup Smith for nogle år siden med mand og to børn rev teltpælene helt op i Danmark for en uvis fremtid i det nordlige England. Selv var hun også spændt, men rolig. Det var ikke første gang, hun tog en stor chance, og hun er foreløbig landet på benene hver gang.

”Mange rynkede panden, da vi solgte huset, og jeg opsagde mit faste job som projektkoordinator i Mariagerbro Kommune for at køre til England med børn og ejendele i en gammel Toyota Hiace uden at have job derovre. Selv havde jeg også kriller i halsen, men jeg har altid fulgt min udlængsel, og det er hidtil gået godt”, siger hun.

Annette Hendrup Smith fik job på Densholme Community Care Farm, et socialt pædagogisk landbrug i det nordlige England, hvor hun underviste psykisk syge voksne og elever med indlæringsvanskeligheder i at dyrke og lave mad med krydderurter. Halvandet år efter var hun og familien tilbage i Hobro, men Annette Hendrup Smith fortryder ikke et øjeblik familiens engelske eventyr. ”Min mand er englænder, og vi havde altid talt om at bo i England, så det skulle prøves. Vi opdagede, mens vi var derovre, at vi hører til i Danmark, og så tog vi hjem igen - et eventyr rigere”.

Fra syd til nord

Emigrationen til England var langt fra hendes første eventyr. Allerede under sin uddannelse som ernærings- og husholdningsøkonom på Suhrs Seminarium lod hun sin udlængsel råde: ”Jeg har altid rejst utroligt meget, og under min uddannelse tog jeg alle specialer i udlandet. Jeg var både i London og Eritrea. Mit mål var dengang at arbejde med ernæring i udviklingslande”. Men i Annette Hendrup Smiths arbejdsliv er det tit gået helt anderledes, end hun troede. Efter sin eksamen drog hun nordpå: ”Studerende i dag er tidligt meget skarpe på, hvad de vil. Selv var jeg totalt åben, så da jeg efter uddannelsen fik mulighed for at blive husholdningslærer på Færøerne slog jeg til og var vildt begejstret over at jeg på den måde kunne rejse ud og bruge min uddannelse”.

Efter 6 måneder på Færøerne, rejste hun til København og fik job på en kvindedaghøjskole. Først som underviser og siden som køkkenleder og mentor for fire køkkenmedarbejdere i jobtræning. ”Det var en rigtig god læretid”, fastslår Annette Hendrup Smith, men efter et par år ville hun prøve noget andet, og fik job som projektleder på et økologiprojekt som mentor for kontakthjælpsmodtagere.

Efter et par år her ville hun og familien hjem til Nordjylland, hvor Annette Hendrup Smith kommer fra. Huset blev solgt, og Annette Hendrup Smith opsagde sit faste job og startede forfra i Hobro – i første omgang med en 20 timers stilling som kostvejleder i SundBy-projektet, som Hobro Kommune var del af, og efter nogle år blev hun projektkoordinator på satspuljeprojektet ”Små skridt”. ”Det var et super spændende job med ledelsesansvar – som jeg så endte med at sige op for at rejse til England. At sige et fast job op har jeg gjort flere gange, og jeg har været heldig at finde nyt fast arbejde, selvom jeg er flyttet så meget rundt, hvor mange andre kollegaer har tidsbegrænsede ansættelser i årevis”.

Fokus på ældremad

Efter sit engelske eventyr fik Annette Hendrup Smith straks job i Mariager Fjord Kommune, hvor hun havde været ansat tidligere som kostvejleder og projektkoordinator. Det nye job var som ernæringskoordinator på et plejecenter, der skulle starte egen madproduktion, og Annette Hendrup Smith skulle dels deltage i produktionen, dels udvikle screeningværktøjer og indføre ernæringsscreening af kommunens ældre og dokumentation af ernæringsindsatsen.  Efter halvandet år skulle der igen ske noget nyt, og det kom der til: ”Jeg kunne mærke, at jeg var helt færdig med praktisk madlavning. At arbejde i et køkken er fantastisk, og jeg har lært alt muligt værdifuldt, men jeg havde aldrig fri, så jeg søgte og fik job som kostfagligmedarbejder”. Jobbet var delt mellem to kommuner: 20 timer om ugen i Rebild Kommune og 17 timer i Mariager Fjord Kommune.  Siden 1. februar 2015 har Annette Hendrup Smith igen kun en arbejdsgiver, og det har hun set frem til. Hun er nu ansat fuld tid i Rebild Kommunes sundhedscenter som kostfaglig medarbejder på ældreområdet. Hun holder med egne ord hjulene i gang i ældrecentrenes ernæringsscreening og oplærer personalet i at screene.

Samtidig er hun nær samarbejds- og sparringspartner for lederen af kommunens centrale produktionskøkken og underviser ernæringsassistenterne i de modtagekøkkener, som centralkøkkenet leverer til. ”Jeg har unikt og tæt samarbejde med lederen af produktionskøkkenet og bruger mange kræfter på kompetenceudvikling blandt medarbejderne i modtagekøkkenerne. Jeg har blandt andet lavet et netværk med faglige møder hvert kvartal.

En master i vente

Hun arbejder også meget med kommunikation og synlighed og kommer ofte ude i modtagekøkkenerne, så personalet vænner sig til at videregive feedback fra brugerne, og hun giver den råd om eksempelvis ernæringsberigelse. ”Jeg arbejder rigtig meget med kommunikation og dialog og er meget synlig i køkkenet og spørger eksempelvis ”hvordan gik det ved at ernæringsberige den dessert?” Det betyder, at vi nu får meget mere direkte respons fra modtagekøkkenerne og brugerne”.

At arbejde med ældres ernæring finder Annette Hendrup Smith dybt relevant og hun glæder sig over de ressourcer, der i disse år er til rådighed via ældremilliarden til at udvikle området. I Rebild Kommune har det affødt flere nye projekter, blandt andet et projekt på to ældrecentre om den gode spisesituation med brug af måltidsværter og øget fokus på blandt andet indretning og sensorik. Det er planen at udbrede gode erfaringer fra projektet til hele kommunen. Hun indgår i det team med to andre kostfaglige, og det sætter Annette Hendrup Smith stor pris på. ”Dette er et inspirerende job, hvor jeg samarbejder med andre kostfaglige, og det er meget tilfredsstillende. Vi deler kontor og sparrer og deler viden med hinanden hele tiden”.

På den længere bane skal Annette Hendrup Smith dog nok videre. For hun har masser af faglige ambitioner. Første delmål er en master i enten sundhedspædagogik eller sundhedsantropologi. Og på sigt vil hun gerne arbejde med unge mødre og spædbørnsernæring igen. Det har hun prøvet kræfter med i starten af karrieren. Hendes råd til studerende kommer helt uden tøven: ”Kast dig ud på dybt vand, du kan altid svømme ind igen”.

Om Annette Hendrup Smith

Kostfaglig medarbejder i Rebild Kommunes sundhedscenter

Bor i Hobro med sin mand og to børn, 45 år

Uddannelse:

  • Ernærings- og husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium i 1997
  • Har en tillægsuddannelse i journalistik fra Journalisthøjskolen og en treårig NLP-uddannelse

Tidligere jobs:

  • Ernæringskoordinator på Plejecenter Fjordvang i Mariagerfjord Kommune
  • Projektkoordinator på vægtstopprojektet Små Skridt Mariagerfjord
  • Kostvejleder i Mariagerfjord Kommune
  • Projektleder i Økologiprojektet Stenløse Kommune
  • Køkkenleder på Københavns Kvindedaghøjskole
  • Underviser på Husarhald skula , Klaksvig, Færøerne
  • Medarbejder på et aktivitetscenter for sindslidende
  • Medarbejder på et socialpædagogisk landbrug i Nordengland.