Vær opmærksom på eleverne

  • Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant, holder et vågent øje med eleverne - særligt dem, der mistrives.

Der har desværre været en tendens til, at et par elever er kommet til at give samtykke til ophævelse af deres egen elevkontrakt. Som du sikkert er klar over, er den eneste måde, det kan ske på, ved at eleverne selv vælger at underskrive en ophævelse af deres elevkontrakt.

Råd altid eleverne til at kontakte forbundet

Det er meget vigtigt, at du som tillidsrepræsentant er opmærksom på at råde eleverne til ikke at underskrive en ophævelse af deres elevkontrakt, da vi ikke kan hjælpe dem, hvis de har skrevet under. Råd dem altid til, at tage kontakt til forbundet og få råd hos en af vores dygtige konsulenter i Forhandlingsafelingen, hvis du ikke selv føler, at du kan svare på de spørgsmål de måtte have.

Skriv en mail på: forhandlingsafdelingen@kost.dk, eller ring på 31 63 66 00

Hvornår kan en elevkontrakt ophæves?

Elevkontrakten kan som udgangspunkt ikke ophæves af arbejdsgiver. Undtagelsen er, som det står skrevet i §60 i Erhversuddannelsesloven: "Hvis en arbejdsgiver, eller eleven gør sig skyldig i væsentlige misligeholdelser". Hvad det dækker over er en konkret vurdering og kræver individuel rådgivning fra forbundet. Det er værd at bemærke, at sygdom, mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø - normalt IKKE er tilstrækkelige grunde til at ophæve en elevkontrakt.

Du kan læse mere om det at være elev her: https://www.kost.dk/elevguide

Og du kan læse mere om loven here: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=146491#Kap7