Værdighed er også kost og ernæring

Ghita Parry er formand for Kost & Ernæringsforbundet og hun ser frem til at følge kommunernes arbejde med værdighed. Hun er særligt begejstret for, at et af de punkter kommunerne skal forholde sig til, er kost og ernæring.

- Vi har kæmpet hårdt for at få kost og ernæring til ældre højt op på kommunernes dagsorden. Ældres mad og måltider er så afgørende vigtig en brik i tilværelsen. Det kan betyde god trivsel og godt helbred. Det kan være med til at forebygge og sikre, at man kommer sig hurtigere efter en sygdomsperiode. Derfor er det rigtigt og vigtigt, at vi nu får fokus på, kost og ernærings bidrag til ældres livskvalitet i den enkelte kommune, siger hun.

Den første værdighedspolitik skal allerede være godkendt og offentliggjort i første halvår af 2016. Politikken skal også indeholde en redegørelse for, hvordan kommunen arbejder med værdighed og hvordan de vil bruge de ekstra midler – 1 milliard kroner om året - der er afsat. Midlerne skal bruges til at understøtte den enkelte kommunes arbejde med livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en værdig død.

- Jeg noterer mig, at man med indførelsen af værdighedspolitikken skal sikre, at medarbejderne inddrages. Det er rigtigt og vigtigt, at vi fagfolk er en del af det her arbejde. Vi har ikke alene viden og erfaring, vi har også den daglige kontakt med borgere og pårørende. Vi ved, hvad der virker og det vil vi selvfølgelig spille ind med, slutter Ghita Parry.