Valg af tillidsrepræsentant

TR og suppleanten vælges for to år fra den dag, valget finder sted.

Det er en god ide at vælge tillidsrepræsentanten og suppleanten forskudt, så de ikke skal begynde på samme tid.

Hvis du stiller op som tillidsrepræsentant, kan du sikre dig opbakning fra dine kolleger ved på forhånd at tale med dem om jeres forventninger til hinanden.

Det er vigtigt, at dine kolleger er klar over, at arbejdet som tillidsrepræsentant tager tid, og at de respekterer de aftaler, som du forhandler dig frem til med ledelsen.

Det er også vigtigt, at dine kolleger kommer til de møder, som I har aftalt og giver deres mening til kende.

Alle Kost & Ernæringsforbundets regioner har et tillidsrepræsentantudvalg, hvor du kan hente støtte.

Du kan også kontakte vores TR- og Arbejdsmarkedskonsulent og få rådgivning og svar på dine spørgsmål.