Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Valg i kommuner og regioner

  • Mette Jensen [ t e k s t ] │ Scanpix [ f o t o ]

Under valgkampen er politikerne mere lydhøre over for ideer, der kan sikre bedre forhold for borgerne − og et bedre arbejdsliv for dig.

Kost & Ernæringsforbundet har stillet nogle spørgsmål, som du kan stille videre til politikerne i dit lokalområde f.eks. på et valgmøde, hvis du mener, de er relevante i din kommune eller region.

Spørg dine politikere om ...

Forebyggelse af underernæring hos ældre
Op til 60 procent af de ældre på plejecentrene og i hjemmeplejen er i fare for at blive underernærede. Underernæring forringer de ældres livskvalitet, fører til vægttab og har alvorlige konsekvenser i form af tab af fysisk, mental og social funktionsevne. Underernæring giver desuden et ringere eller helt uvirksomt rehabiliteringsforløb. Den ældre bliver mindre selvhjulpen, får behov for mere hjælp og risikerer indlæggelse eller genindlæggelse på sygehuset.

Underernæring kan undgås, hvis de ældre ernæringsscreenes, det vil sige, at der holdes øje med de ældres ernæringstilstand, og at de får kostvejledning af en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig. 

• Hvordan vil du arbejde for, at der er de fornødne ernæringsfaglige kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, så ældre borgere ikke bliver underernærede?

• Har kommunen en mad- og måltidspolitik, der sikrer, at ældre ikke risikerer at blive underernæret?

• Vil du sørge for, at ældre borgere i kommunen ernæringsscreenes og får professionel kostvejledning, hvis de er i risiko for underernæring?

Forebyggelse af underernæring hos patienter
I dag er cirka 40 procent af patienterne på de danske hospitaler underernærede, og blandt dem forværres ernæringstilstanden hos 3 ud af 4, mens de er indlagt. Blandt kræftpatienterne skyldes 20-30 procent af dødsfaldene underernæring og ikke selve kræftsygdommen.

Underernæring betyder, at patienterne i gennemsnit er indlagt 3-4 dage længere end nødvendigt, og det koster staten et trecifret millionbeløb hvert år, mens følgeeffekter af underernæring hos patienterne får omkostningerne til at løber op i milliardklassen.

En vigtig årsag til, at der ikke bliver taget hånd om underernæringen er, at sygeplejerskerne ikke har tid til at følge op på problemet. Det kan løses ved at lade ernæringsprofessionelle indgå i faglige teams med sygeplejerskerne.

• Hvordan vil du arbejde for at sikre, at der er de nødvendige ernæringsfaglige kompetencer til stede på sygehusenes afdelinger?

Følg-hjem-team skal sikre, at der følges op på patienternes ernæringsstatus, når de udskrives fra hospitalet. Det sker langtfra altid, og resultatet er fortsat underernæring, nedsat funktionsevne og flere genindlæggelser.

• Hvordan vil du sikre, at regionen samarbejder med kommunerne om at løse problemerne med underernæring efter udskrivelsen?

I disse år bygges og renoveres sygehuse for milliarder, og regionerne vil sætte fokus på ernæringen og gøre maden til en del af behandlingen. Da flere af sygehusene ser ud til ikke at få et lokalt køkken, er det afgørende at sikre samarbejdet mellem køkken og afdeling f.eks. gennem kostkonsulenter, der kender arbejdsgangen på afdelingen og tilbuddene i køkkenet.

Undersøgelser viser, at der kan spares halvanden milliard kroner om året på at sikre, at patienterne spiser sig til den rigtige ernæring.

• Hvad vil du gøre for at sikre, at mad bliver en del af behandlingen på de kommende supersygehuse?

Forebyggelse af ulighed i sundhed
Rapport på rapport har kortlagt store og stigende forskelle i sundhed.

Borgere med kort eller ingen uddannelse, der tager det hårdeste slid til den laveste løn, har det korteste liv. Og ulighed i sundhed slår igennem allerede i spædbarnsalderen. Det konstaterer den seneste rapport fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Det har fået sundhedsministeren til at fastsætte nationale mål for danskerne sundhed.

• Hvordan vil du arbejde på at mindske ulighed i sundhed i din kommune?

En af vejene til ulighed i sundhed er at gøre sund mad let tilgængelig og gøre borgerne bedre til at vælge den. Det konkluderer Måltidspartnerskabet, et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at gøre det lettere at spise sundt. Det kan f.eks. være ved at beslutte, at der skal serveres mad i alle daginstitutioner og ved at tilbyde et sundt og billigt måltid i skolen.

• Vil du arbejde for lighed i sundhed ved at servere sund frokost i alle daginstitutioner og skoler?

Børns madvaner præges tidligt, og fælles måltider i børnehaven kan i høj grad være med til at præge børnenes maddannelse i positiv retning.
Kost & Ernæringsforbundets undersøgelse blandt medlemmer, der tilbereder mad i daginstitutionerne, viser, at forældrebestyrelserne siger ja tak til maden, hvis der er en fagperson til at lave den.

• Vil du arbejde for, at alle daginstitutionerne i kommunen har en kostfaglig medarbejder, som planlægger, tilbereder og serverer den sunde mad for børnene?

Hvert femte barn i Danmark er overvægtigt. Børnene og deres familier har brug for professionel kostvejledning og praktisk hjælp til at ændre vaner, spise sundere og undgå velfærdssygdomme. Den vejledning kan en sundhedskonsulent i kommunen tilbyde, og den kan være med til at øge livskvaliteten hos familierne.

• Vil du arbejde for at tilbyde børn, familier eller andre i kommunen, der har behov for det, får professionel kostvejledning?

Skolereformen medfører længere skoledage, og længere dage kræver mere energi. Skolereformen er derfor en oplagt anledning til at sikre skolebørnene et næringsrigt måltid, der kan påvirke deres madvaner i positiv retning og styrke koncentrationsevnen, så de får mest muligt ud af skoledagen.

• Vil du arbejde for, at skolerne tilbyder eleverne et sundt måltid mad midt på dagen?

Læs mere

National handlingsplan for måltider
og ernæring til ældre
www.socialstyrelsen.dk − søg på titlen

Ulighed i sundhed 2013
Sundhedsstyrelsens rapport
www.sum.dk − under publikationer

Forebyggelsespakker:
Mad og måltider og Overvægt
www.sst.dk
− Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Følg med på www.kost.dk/valg

Der er fokus på underernæring:

• Markante politikere kommer med løsningsforslag til at bekæmpe underernæring
• Køkkenchefer på alle landets hospitaler sender deres anbefalinger
• Se, hvor langt kommunerne er nået med ernæringsindsatsen
• Hvordan prioriterer befolkningen

FAKTA
 

58 PROCENT AF LANDETS KOMMUNER HAR EN MAD- OG MÅLTIDS-POLITIK. 80 PROCENT ER MÅLRETTET BØRN OG UNGE, MENS 49 PROCENT ER MÅLRETTET ÆLDRE.

KILDE: KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET 2013.
Se mere www.kost.dk/valg