Kontakt

ChefsekretærStella Bangsbo

T: 3163 6672
E: sb@kost.dk

Valg og valgmøder

Fredsvalg

Hvis der til valg kun er opstillet det antal personer, der ifølge vedtægterne skal være til de enkelte poster i hovedbestyrelsen, bortfalder valget, og de opstillede kandidater er valgt. Dette offentliggøres på kost.dk d. 15. februar kl. 15. De valgte tiltræder umiddelbart herefter.

Kampvalg

Er der flere kandidater til de enkelte poster i hovedbestyrelsen, er der kampvalg, og så gælder der nedenstående:

  • Kandidater afholder alle udgifter til egen valgkamp (kampagnemateriale, porto og forsendelse, transport, mødeudgifter mv.). Dog afholder forbundet udgifter til de fem valgmøder, hovedbestyrelsen fastlægger fx transportudgifter, eventuelt frikøb, udsendelse af invitation (evt. bilag indsendes til Stella Bangsbo, sb@kost.dk)

  • Kandidater har mulighed for i begrænset omfang at få sekretariatet til at fremsende faktuelle oplysninger, vi allerede er i besiddelse af, til brug for egen valgkamp (f.eks. på det kostfaglige område). Eventuelle oplysninger, der gives til én kandidat, formidles samtidig til de øvrige kandidater.

  • Kandidater har ikke mulighed for at trække på sekretariatets medarbejdere til skrivning af debatindlæg, taler, rådgivning mv. til brug for valgkampen. Dog fortsætter det sædvanlige samarbejde mellem politisk ansatte og sekretariat om forbundets løbende emner under valgkampen (f.eks. bistand til at skrive leder i fagbladet, skrive debatindlæg, mv. skrive/udsende nyhedsbreve, løbende sparring mv.).

  • Under den periode, hvor valgkamp begynder, og mens stemmeafgivningen foregår (dvs. fra 15. februar kl. 12.00 til 29. marts kl. 12.00): Samarbejdet mellem kandidater og sekretariatet suspenderes. Det betyder i praksis, at kontakt mellem kandidat og sekretariat i dette tidsrum udelukkende foregår via direktøren.

  • Kandidater kan af registerlovgivningsmæssige hensyn ikke få udleveret (elektroniske) adresselister på medlemmer eller grupper af medlemmer, ligesom sekretariatet ikke udsender mails el.lign. på vegne af kandidater.

  • Kandidater har ikke mulighed for at trække på bistand i sekretariatet til praktiske forhold i forbindelse med valgkampen (planlægning af valgmøder, udsendelse af materiale el.lign.).

Retningslinjerne træder i kraft i samme øjeblik en kandidat officielt meddeler sit kandidatur.

Procedurer for valgmøder

Valgmødets afvikling

Hvis der er formands-, næstformands og/eller regionsformandsvalg byder direktøren eller ekstern part velkommen og er ordstyrer.

Oplæg fra kandidaterne på ca. fem minutter. Derefter debat.

Vilkår for alle kandidater i forbindelse med valgmøder

Hovedbestyrelsen har fastlagt, at forbundet afholder udgifter til udsendelse af invitation, afholdelse af valgmøder samt refunderer kandidaternes udgifter til transport og frikøb/dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.