Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Valg på menuen

De fleste valg er allerede taget. Da opstillingsfristen udløb den 15. februar viste det sig, at der til mange af posterne er opstillet præcist det antal kandidater, der er brug for: det gælder til alle formandsposterne – formanden for forbundet og de fem regionsformænd – som derfor alle er genvalgt. Og det gælder de fleste poster til såvel hovedbestyrelse og kongres.

Dog – er der kampvalg om tillidsrepræsentantposterne til hovedbestyrelsen. Og til lederrepræsentationen for Region Hovedstaden i kongressen.

Her i bladet kan du læse om alle, der er eller har været på valg. De repræsenterer et broget billede af kvalifikationer og holdninger til fag og uddannelse, håndværk og forbund.

Kongres

Kost & Ernæringsforbundet holder kongres den 26.-27. maj på Hotel Opus i Horsens. Kongressen holdes for delegeretforsamlingen. Alle aktive medlemmer er velkomne, men har ikke taleret og stemmeret på kongressen.

Hvis du ønsker at være med, skal du tilmelde dig hos regionsformanden. Umiddelbart inden kongressen kan du se dagsordenen på hjemmesiden: www.kost.dk/forbundsvalg