Valgmøder og kodeks for moderator

Kom til valgmøder

Inden du beslutter, hvem du vil stemme på, kan du høre, hvad kandidaterne brænder for og vil arbejde med i Kost og Ernæringsforbundet. Du kan også udfordre kandidaterne med dine spørgsmål og ideer på valgmøder i fem regioner.

Hvis der er kampvalg, så afholdes ét valgmøde i hver region:

Koncept

 • Valgdebatten organiseres omkring en række runder med forberedte temaer. Temaerne tager bl.a. udgangspunkt i profilerne og sundhedspolitik i et kost- og ernæringsperspektiv
 • Kandidaterne bliver placeret ved panelbord/en række af cafeborde
 • Det er tilladt for kandidaten at rejse sig op, når kandidaten har taletid (forudsat at kandidaterne sidder ved panelborde). Det er også tilladt at træde ud på gulvet foran panelet, mens den pågældende kandidat har taletid
 • Kandidaterne sidder i den rækkefølge, som anvises af moderator. Moderator forestår placeringen via tilfældig lodtrækning
 • Valgdebatten varer 3 timer (brutto)
 • Hvis der er kampvalg til poster ud over HB (medlemsrepræsentantpladserne og elev/studerende pladsen) fordeles tiden til valgmødet, så der er tid til at zoome ind på valgkamp om specifikke poster. 

 

Ved kampvalg, fordeler de tre timer sig således:

Kun til HB (Medlemsrep. pladser og elev/stud.) 100 % HB
Til HB og regionsformand 75 % HB 25 % RFM
Til formand, HB og regions-formand 25 % formand 50 % HB 25 % RFM
Til formand, næstformand, HB og regionsformand 25 % formand 10 % næstfor. 40 % HB 25 % RFM
Til formand, næstformand og HB 25 % formand 10 % næstfor. 65 % HB
Til næstformand, HB og regionsformand 65 % HB 10 % næstform. 25 % RFM
Til næstformand og HB 90 % HB 10 % næstfor.
Til formand og HB 25 % formand 75 % HB

 

Note: Hvis der opstiller mere end 2 kandidater til enten formands-, næstformands- eller regionsformandsposten udvides valgdebatten om den pågældende post med op til 10 pct-point. Tiden fragår valgdebatten vedrørende Hovedbestyrelsen.

Moderator-kodeks

 • Alle kandidater skal have mulighed for at komme til orde under hvert tema.
 • Moderator samler kandidaterne umiddelbart før valgmødets start og gennemgår koncept for valgmøde, fair valgkampretningslinjerne samt moderatorkodeks. Moderator indleder også valgmødet med et kort oprids overfor publikum.
 • Moderatoren henstiller indledningsvist til, at kandidaterne ikke holder lange indlæg. Alle skal sikres mulighed for omtrent lige meget taletid samlet set i løbet af debatarrangementet. Bruger kandidaten meget taletid under ét punkt, kan kandidaten forvente mindre taletid senere.
 • Moderatoren henstiller også indledningsvist til, at publikum meget gerne må komme med spørgsmål undervejs i debatten, men spørgsmålene bedes rettet til alle kandidater – ikke spørgsmål adresseret til en eller flere bestemte kandidater.
 • I første runde af valgdebatten har alle kandidater mulighed for at give en valgtale på maks. to minutter. Ikke tilstedeværende kandidater har mulighed for at få vist en video med deres valgtale.
 • Moderatoren skal sikre, at alle tilstedeværende kandidater får tilbudt mulighed for at ytre sig indenfor hvert tema. Derfor får alle kandidater mulighed for at svare efter tur. Det går ligeledes på tur, hvem som lægger for - turen skifter to pladser fra venstre mod højre for hvert tema.
 • Moderator skal sikre, at det ikke er den samme kandidat, som skal indlede med at tage ordet i hver runde.
 • Moderatoren må ikke stille værdiladede spørgsmål, som kan favorisere enkelte kandidater. Moderatoren skal så vidt muligt holde sig til de planlagte tema-runder.
 • Moderator skal sikre en sober tone mellem kandidaterne og mellem publikum og kandidaterne. Moderator skrider ind, hvis de etiske retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen overtrædes.
 • Moderator skal sikre, at publikum får rig mulighed for at komme med spørgsmål til kandidaterne.
 • Moderator skal sikre, at der bliver tid til alle planlagte tema-runder.