Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Vandt principsag om gratiale

Efter 25 år som økonoma i Helsingør Kommune havde Lis Korsgaard glædet sig til sit jubilæum. Det var en vigtig mærkedag, og hun så også frem til den ekstra månedsløn, som traditionelt har været kommunens gave til medarbejdere for så lang tro tjeneste.

Men sådan gik det ikke. Som led i en sparerunde ændrede kommunen personalepolitikken, så 25-års-gratialet blev reduceret fra en månedsløn til 8.000 skattefri kroner. Og de nye regler trådte i kraft præcis på dagen for Lis Korsgaards jubilæum, så hun måtte værsgo at tage til takke med det lavere gratiale, mente kommunen.

Men den fortolkning var Lis Korsgaard dybt uenig i. For da hun gik hjem fra arbejde den 31. marts 2011, havde hun været ansat i 25 år. De nye ændrede personaleregler trådte først i kraft dagen efter, den 1. april 2011.

Så hun gik til Kost & Ernæringsforbundet.

− Jeg synes, det er helt rimeligt at beskære gratialet, når kommunen skal spare en masse penge. Men jeg fandt det urimeligt at ændre en gammel aftale med så kort varsel. Så jeg gik til forbundet og spurgte, om det nu kunne være rigtigt, siger Lis Korsgaard.

Forbundet i dialog med kommunen

Kost & Ernæringsforbundet vurderede, at Lis Korsgaard uretmæssigt var berøvet sit gratiale. Forbundet gik i dialog med kommunen, der i første omgang fastholdt, at da Lis Korsgaard blev ansat 1. april 1986, havde hun først haft 25 års ansættelse den 1. april 2011 − ikke dagen før, den 31. marts.

Kost & Ernæringsforbundet lagde vægt på, at hvis kommunen vil regne på en anden måde, end det er almindelig praksis, så skal det fremgå klart og tydeligt af personalepolitikken.

Kommunen ændrer holdning

To en halv måned efter Lis Korsgaards jubilæum meddelte kommunen hende, at den har valgt at løse sagen i mindelighed og derfor alligevel vil give Lis Korsgaard en månedsløn i gratiale.

− Det blev jeg rigtig glad for. Jeg fik flot opbakning fra forbundet og føler mig bekræftet i, at det nytter at reagere, når man føler sig uretfærdigt behandlet, og at det er vigtigt at være i fagforening. Man ved aldrig, hvornår man får brug for hjælp, og sammen er man stærkere end alene.

Lis Korsgaards råd til andre er straks at kontakte forbundet i de situationer, hvor der er taget beslutninger, der ikke opleves som retmæssige.

GUIDE

TIL PERSONALEPOLITIK
ARTIKEL: Mette Jensen [ t e k s t ]

Fakta

Regler for jubilæumsgratialer er op til virksomheden − og vil fremgå af personalepolitikken.

Det er derfor en god ide at læse personalepolitikken og diskutere den med kolleger og tillidsrepræsentant, så ønsker til ændringer og forbedringer kan bringes op i samarbejdsudvalg og medarbejderudvalg.

Gå altid til forbundet ved uenigheder med arbejdsgiver.

Kontakt forhandlingsafdelingen - post@kost.dk

Sagen kort

• Helsingør Kommune ændrer personalepolitik med virkning den dag, Lis Korsgaard har jubilæum

• Konsekvensen er, at Lis Korsgaards jubilæumsgratiale bliver sløjfet

• Forbundet mener ikke, det holder, og kontakter kommunen

• Kommunen besinder sig og ændrer beslutningen, så Lis Korsgaard får sit gratiale