Vejen til et sundere Danmark

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er i samfundet fokus på sundhed. Især madens betydning for livskvaliteten, helbredet og livslængden fylder meget. Den store opmærksomhed på en aktiv livsstil og madens betydning for livskvalitet og livslængde, følges imidlertid ikke af en tilsvarende høj prioritering af området fra politisk side.

Der skal fokus på sundheden, herunder fysisk aktivitet, maden og måltiderne, kvalitet, rammerne og det tværfaglige samarbejde. Det ser Kost og Ernæringsforbundet gerne bliver gjort gennem en sundhedspolitik og en mad- og måltidspolitik. Politikker som angiver rammer og retningslinjer for, hvordan man vil arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og mad og måltider.

Nationale mål for ernæring

Der skal indføres nationale måltal for ernæring. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler at lade offentlige myndigheder sætte de konkrete måltal, hvis resultater skal opgøres i kommuner og regioner. Det vil gøre det muligt at sammenligne resultater fra forskellige dele af landet og søge inspiration der, hvor en kommune eller en region har haft succes med at forbedre danskernes sundhed. For eksempel med udgangspunkt i KRAMS-faktorerne.

De nationale mål for sundhed og ernæring skal nå hele vejen rundt. Vi må ikke tabe indsatsen på gulvet, når den enkelte borger bevæger sig mellem de offentlige institutioner.