Vel overstået generalforsamling

Det var en god eftermiddag, med god stemning, og super spændende indlæg / workshop omkring vores professionsidentitet af Karen Leth, der er mad- og måltidskonsulent i forbundet. Udover Karen Leth havde vi besøg af forbundets direktør Lars Pram, professionschef Kristine Bælum, måltidskonsulent Camilla Lærke og Anne Sofie Halvgaard, der er studentermedhjælper. Der blev aflagt mundtlige beretning, som blev godkendt af forsamlingen.

Til regionsbestyrelsen blev valgt: Mette Brogaard Lohse, Gitte Vangsø, Agnethe Kjær, og som suppleant Marie Louise Lund.  Der blev desværre ikke valgt en repræsentant for elever / studerende, men bestyrelsen har mandat til at tage én ind i udvalget, såfremt der melder sige en kandidat. Det var på generalforsamlingen også muligt at melde sig til det regionale aktivitetsudvalg. Der kom to nye kandidater, så aktivitetsudvlaget består i den næste 3-årigeperioden af: Gitte Vangsø, Connie Christiansen, Else Dahl, Mette L. Nielsen, Anette Kjærulf, Birgitte Pedersen og Marlene Vereberg. 

Beretningen kan læses på følgende link.

Samlet oversigt over bestyrelse, kongresdelegerede og udvalg.