Vi gør ernæring spiselig

Af Camilla Blicher Lærke

På dagsorden var den enkeltes borgers behov for energi og protein og hvordan vi takler de udfordringer, der er forbundet med at imødekommet behovet. Se dagsorden for dagen.

Tværfaglighed får patienter til at spise mere

Kostkonsulent Marie Nerup Mortensen fra Aalborg Universitetshospital introducerede tilhørerne til hvordan man i Aalborg arbejder med at sikre mad og måltider for den enkelte patient. Marie italesatte vigtigheden af organisering, inddragelse af brugerne, det tværfaglige samarbejde og kom med en opfordring til at vi bliver bedre til at arbejde mere metodisk og dokumentere vores arbejde. Se præsentation.

Samarbejde indenfor og mellem sektorerne

Seniorforsker Anne Marie Beck fra Effect, Herlev Hospital gav bud på hvordan vi kan binde den røde ernæringstråd både indenfor sektorerne og imellem. Fakta er at der er flest ældre, der er tynde, der har dysfagi, der taber funktionsevne, der tilbringer flest timer i sengen, der har sarcopeni og som befinder sig enten på plejehjem og på hospitalerne. Så hvordan kan vi gøre en indsats der virker. Anne Marie Beck præsenterede os for forskellige indsatser, der har virket. Se præsentation.

Genoptræning og ernæring

Hvorfor er indtaget af protein og energi så vigtig ved genoptræning? Lektor Mette Hansen fra Aarhus Universitet gav os god baggrundsviden for, hvorfor det er så vigtigt at vi samarbejder med bl.a. fysioterapeuter. Manglen på muskelstyrke kan være altafgørende for en funktionsdygtig krop, som kan berige den ældres livskvalitet. Flere undersøgelser viser, at hvis ikke man får protein og energi før man træner og efter, så er træningen uden effekt. Hvis man så oveni købet er ældre og svagelig, så nedbryder man musklerne mere, end man opbygger. Samtidig er det heller ikke helt underordnet, hvilken type protein man får samt på hvilket tidspunktet på dagen det indtages. Præsentation er ikke tilgængelig.

Appetiden – et succesfuldt projekt

Christina Nanni Søndergaard, Køkkenchef på Plejecenter Hareskovbo kom med god inspiration til, hvor det rent praktisk lader sig gøre at blive bedre til at imødekomme den ældres behov. Appetiden var et projekt i Allerød Kommune med fokus på ældre og opernæring. De arbejdede bl.a. med sanserne, vidensformidling, billeder pga. det manglende sprog og mellemmåltider. Mange var demente og havde ikke noget sprog, så det var svært at kommunikere med de ældre, som i forvejen var svage og syge.  Læs mere om projektet her. Se præsentation.

Konsekvenser af underernæring

Overlæge ved Odense Universitetshospital Benedicte Vibjerg Wilson, sidder med i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Benedicte fortalte om hvilke konsekvenser det får, når vi som samfund ikke giver vores borgere og patienter den rette ernæring. At give den rigtige ernæring på det rette tidspunkt bør være en integreret del af behandlingen af syge.  Vi fik en gennemgang af kroppens fysiologiske ændringer ved faste/underernæring. Se præsentation.

Hvorfor er ernæring vigtig i kommunerne

Hvorfor skal man ernæringsscreene borgerne og er en intervention vigtig? Århus kommune har bevilget 9,4 mio til at styrke ernæringsindsatsen over for de plejekrævende borgere i Aarhus Kommune. Camilla Pi Kirkegaard, klinisk diætist fortalte om, hvad indsatsen går ud på. Der er fokus på den rigtige mad og kvaliteten af maden samt det tværfaglige arbejde med køkkenet, diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Og ikke mindst et fælles mål om at få glade beboere i plejeboliger. Se præsentation.

Dagene var præget af god energi og deltagerne kunne i pauserne udveksle erfaringer og se og høre hvad de forskellige udstillere havde at byde på.