Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Vi kæmper for sundhed

Den fattigste fjerdedel af danske mænd lever ti år kortere end den rigeste fjerdedel. Ti hele leveår. Så stor er forskellen i sundhed i dagens Danmark. Kan vi leve med det?

Nej, det mener jeg ikke. Vi kan ikke leve med et samfund med en sundhedsmæssig A-klasse og B-klasse. En A-klasse af veluddannede og rige, der lever lange, sunde og sygdomsfrie liv. Og en B-klasse af de dårligst uddannede og fattigste, der lever korte liv med dårlig mad og mere sygdom.

Det kan vi ikke være bekendt, og det kan du og jeg gøre en forskel på.

Som professionelle omsorgsgivere og ernæringseksperter er vi den første kolonne i kampen for mere lighed i sundhed.  Gennem vores arbejde øger vi sundheden for børn, syge og ældre. Vi sikrer fokus på den korrekte ernæring til borgere og patienter – og det er essentielt, hvis vi skal øge folkesundheden.

Men før vi kan gøre, hvad vi er bedst til, så kræver det en særlig indsats af os alle. Det kræver et aktivt og opsøgende arbejde, hvor vi fortæller borgere og lokale politikere, hvor vigtigt et arbejde vi udfører.

Lokalt bliver kost og ernæring ofte set som en basal service, hvor der altid kan spares lidt ekstra. Men vi ved bedre. Den korrekte ernæring har stor betydning for behandlingen af patienten, for den ældre, der skal genoptrænes, og for den lille, tykke dreng, der kan få en sund og aktiv opvækst gennem korrekt ernæring.

Derfor er det også vigtigt, at vi finder sammen med vores faglige kolleger. Hvis ernæringen skal på det politiske landkort, er vi nødt til at skabe faglige alliancer med eksempelvis sygeplejersker, ergoterapeuter og pædagoger. Ude på arbejdspladsen skal vi være fælles om at hjælpe borgere og patienter. Med faglige teams kan vi sammen sikre ernæring den rette plads i behandling, forebyggelse og rehabilitering, trække flere sundhedskroner til vores arbejde og bidrage til at øge ligheden i sundhed.

Ghita Parry
/ Formand