Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Vi tegner en skarpere profil

  • Sebastian List Feirup [ t e k s t ] │ Henrik Frydkjær [ f o t o ]

Sund og ernæringsrigtig mad er et vigtigt element i et langt og godt liv. Alligevel praler kost-, ernærings- og sundhedsfaglige ikke af deres job til familiefesten, som lægen og arkitekten gør.

Det skal der laves om på, hvis de kostfaglige kompetencer skal anerkendes, mener Jakob Søby Bang, der var oplægsholder ved Kost & Ernæringsforbundets professionstopmøde i januar.

− Som profession skal I have mod til at vise, hvor jeres kompetencer gavner samfundet. Det er afgørende, at I får hele kæden af professionen med, selvom I er forskellige. For I ved fra hver jeres position, at mad ikke bare er mad. Viden er jeres vigtigste krydderi. Det budskab skal I sælge, så ingen er i tvivl om, at netop jeres kompetencer er vejen til sundhed i fremtiden, siger Jacob Søby Bang.

Det kan tilmed betale sig både for den enkelte dansker og for samfundet at udnytte de kost-, ernærings- og sundhedsfagliges kompetencer, tilføjer han.

− For samfundet er der økonomisk fornuft i at investere i jeres kompetencer. I kan være med til at forbygge overvægt, livsstilssygdomme og usunde vaner. Fortæl om den gevinst, der kan høstes ved at investere i jeres område. Der, hvor pengene er, skal I også være.

Kan I gætte, hvem vi er?

Før i tiden vidste man, hvad de forskellige uddannelser stod for, og hvilke kompetencer de gav. I det seneste årti alene er der kommet over 300 nye uddannelser til. Det har ført til manglende tillid og kendskab til uddannelserne, og professionsidentiteten er blevet mere flydende og usynlig.

Det gælder også på det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige område. Og derfor arbejder Kost & Ernæringsforbundet målrettet på at få omverdenen til at forstå, at professionen er ’Mestre i mad og sundhed’.

− Den fortælling skal gennemsyre alt, hvad der siges og gøres. Den skal skabe klarhed omkring det billede, I gerne vil tegne af jer selv overfor offentligheden, pressen, politikere og unge, der overvejer at tage en uddannelse indenfor professionen, siger Jacob Søby Bang.

Og det er en opgave, som forbundet skal løfte i fællesskab med medlemmerne, mener han.

− Fortællingen skal komme indefra, så professionen kan spejle sig i den og genkende sig selv. Derfor har det utrolig stor betydning, hvordan I taler til og om hinanden. Med andre ord skal I være medskabere af jeres egen fortælling.

Vi kan lære af andres fortælling

Jacob Søby Bang har arbejdet med andre faggrupper og haft succes med at tale dem ud af usynligheden og ind i danskernes bevidsthed, som en uundværlig ressource i velfærdsamfundet.

Social- og sundhedsassistenterne (sosu'er), fødevareforskerne og ingeniørerne stod overfor en opgave, der ligner den, kost-, ernærings- og sundhedsfaglige er i færd med at løse. Og fra det arbejde ved Jacob Søby Bang, at det er centralt at skabe en stærk fortælling.

− I skal vise den brændende platform og byde jer til som en del af løsningen, siger han og fortæller, hvordan sosu’erne for ti år siden oplevede, at det var svært at tiltrække unge til uddannelserne.

− De havde brug for en ny fortælling. Fremtiden byder på flere ældre, og behovet for varme hænder er stigende. Her er sosu’erne en væsentlig del af løsningen. Det resulterede i sloganet ’Mod til mennesker’, der blev kernen i deres fortælling. Og med den formåede de at løfte faget.

Hvordan bliver du heltinden

− De største og sværeste barrierer at bryde ned er vores egne fordomme om, at det ikke kan lade sig gøre, siger Jakob Søby Bang. Det værste, der kan ske, er at miste ambitionerne. Derfor skal I insistere på at ændre anseelsen af professionen og blive ved med at prøve.

Han har mange forslag til, hvad den enkelte arbejdsplads kan gøre:

− I kunne åbne køkkenet og invitere de lokale politikere og embedsmænd indenfor og se, hvordan maden bliver lavet. I kunne invitere kommunens administration til at holde et medarbejderseminar eller en temadag hos jer, hvor I serverer maden, holder foredrag, facilliterer diskussionerne og præsenterer formålet med jeres arbejde. Det væsentlige er at turde tage chancer, vise hvad I kan og være stolte af det, siger han. I kan også lave en blog eller skrive et debatindlæg, hvor I fortæller om glæden ved at arbejde med sundhed.

− Og så er det vigtigt at markere, når det går godt. Fejr jeres succes ved at tage ud at spise sammen, ring til lokalavisen og fortæl om jeres succes, skriv et indlæg på Facebook − vær stolte, og vær det offentligt!
 


Synlighed

"Vi skal ud mellem brugerne, være lydhøre og vise dem, hvad vi gør for dem." og "Vi skal gøre os bemærket i offentligheden, der skal forstå, at maden er en stor del af det, at blive rask."

Sådan lød nogle af svarene, da Kost, ernæring & sundhed spurgte tre deltagere på professionstopmødet:

  • Hvad er synlighed for jer?
  • Hvorfor og hvordan vil I blive synlige?

Christina Søndergaard,
køkkenchef Kastanjehaven,
Frederiksberg

Synlighed er, at være til stede både fysisk og psykisk − at have tid og være lyttende og høre på, hvad der bliver sagt mellem de ansatte og brugerne, siger Christina Søndergaard.

− Synlighed handler også om at gøre sig bemærket og fortælle omverdenen, at vi findes, og hvad vi laver. At der bliver skrevet nogle kronikker og artikler om, hvad det er, vi går og laver som fag.

− Hos os forsøger vi i så høj grad som muligt at åbne op udadtil. Vi har eksempelvis glasvægge i køkkenet, så man kan kigge ind.

Netop nu er vi ved at planlægge fremtidens plejehjem på Frederiksberg, og der tænker vi meget på, hvordan vi bliver mere synlige. Vi planlægger f.eks. en cafe, og det er rigtig vigtigt, at nærområdet benytter sig af den, så de bliver opmærksomme på, hvad vi laver.

− Vi vil også rigtig gerne ud på afdelingerne, og da vi selv kommer til at stå for ernæringsscreeningerne, er det er en god måde at møde brugerne og tale med personalet på, siger Christina Søndergaard.


Ulla Høegh Andersen,
kostkonsulent,
Regionshospital Randers

Synlighed er rigtig mange ting. Det handler om at have en holdning til tingene, være åben og lydhør overfor nye ting og udvise forståelse for andre mennesker og situationer, der kan være svære, lyder det fra Ulla Høegh Andersen.

− I de her tider, hvor der bygges supersygehuse, er det vigtigt, at vi får fortalt, at vi står for faglighed og dygtighed, så omverdenen bliver opmærksomme på det, vi kan. Det er også vigtigt at fortælle, hvor vigtig ernæring er for syge mennesker.

− Vi skal brande os selv. Vi har f.eks. lige fået et sølvmærke i økologi her på regionshospitalet i Randers, og det skal vi fortælle omverdenen. Og vi skal fortælle, at vi laver alt fra bunden og har både slagtere, bagere og kokke ansat, siger Ulla Høegh Andersen.


Jesper Vangdrup,
kvalitetskonsulent,
Det nordiske køkken,
Herlev Hospital

Synlighed det er, at ledelsen og offentligheden får øjnene op for det arbejde, vi laver her på hospitalet og på andre hospitaler, siger Jesper Vangdrup.

− Det vil være godt at opnå forståelse for, at maden er en stor del af det at blive rask og holde sig rask, både når man er indlagt på hospitalet, og når man kommer hjem. Det er et kæmpe problem, at folk taber sig både under indlæggelsen og bagefter derhjemme. Og det ville være rart, hvis læger og overlæger vil anerkende det.

− Vi forsøger os med rigtig mange tiltag for at optimere køkkenet og maden. Vi har folk på afdelingerne, der samarbejder med sygeplejerskerne og sørger for, at den mad, der serveres, ser appetitlig ud. I køkkenet prøvesmager vi al mad, der sendes af sted og der er en kvalitetskonsulent på afdelingerne.

− Vores køkkenchef deltager desuden i forskellige udvalg, konferencer mm. Det er alt sammen med til at vise omverdenen, hvad vi kan her på Herlev, slutter Jesper Vangdrup.


 

FAKTA
 

18.-19. januar inviterede Kost & Ernæringsforbundet til professionstopmøde for at udvikle professionen. Der var fokus på ernæring, som den røde tråd, der binder kost-, ernærings- og sundhedsfaglige sammen på tværs af jobområder.

www.kost.dk/prof-topmoede-2014