Vi vil selv bestemme over indeklimaet

Vil selv

En undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, viser, at vi synes bedst om indeklimaet, hvis vi selv kan påvirke det ved for eksempel at kunne åbne eller lukke vinduet til det lokale, hvor vi arbejder.

Styret per automatik

På mange arbejdspladser er indklimaet centralt styret, hvilket vil sige, at vi ikke kan åbne et vindue og temperaturen er den samme for alle - omkring 20 grader.

Vi er forskellige

Undersøgelsen fra DTU viser, at alle er forskellige og foretrækker forskellige klimaforhold. Nogle vil havde det meget varmt, nogle vil have det mindre varmt.

Nogle vil have meget lys ude fra, andre vil have mindre.Konklusionen på undersøgelsen er, at hvis den enkelte medarbejder skal blive mere tilfreds med indeklimaet, skal hun kunne påvirke det. Og det skal kunne ske, uden at el- og varmeregningen løber løbsk.

Indflydelse på følsomme områder

Fra virksomheder i USA er der erfaringer med at give medarbejderne indflydelse på indeklimaet og stadig holde et lavet energiforbrug.Ved at lade medarbejderen selv påvirke temperaturfølsomme steder på kroppen - håndled og fødder - bliver hun mere tilfreds med indeklimaet.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om undersøgelsen og indeklima ved at klikke på linket.

Kilde