VIDEN: Nyt materiale om listeria

Hvorfor, hvor ofte, og hvordan skal der tages prøver for listeria? Find ud af, om jeres virksomhed skal tage prøver, og lav en prøveplan.To nye plancher fra Fødevarestyrelsens, under punkt 5 om prøvetagning:

  • Eksempel på en prøveplan for kontrol af listeria, som er målrettet storkøkkener.
  • Et mere generelt beslutningstræ over, hvilke prøver virksomheder skal tage hvornår, afhængigt af, hvilken fødevarekategori der anvendes.

 

Begge plancher har været til gennemsyn hos ledere af storkøkkener.