Viden om ernæring ved KOL

Kost og Ernæringsforbundet står sammen med Sammenslutningen af konsultations- og infirmerisygeplejersker, Lungeforeningen samt Fresenius Kabi bag en ny hjemmeside om kost og KOL. Her kan du læse om de ernæringsmæssige komplikationer ved KOL, og hvordan du kan sikre patienterne en tilstrækkelig ernæring.

 

Ernæringsbehandling ved KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og skyldes i ni ud af til tilfælde rygning. Ved KOL nedbrydes lungevævet i takt med at sygdommen udvikler sig, og det bliver stadig vanskeligere at trække vejret. Symptomerne kan mindskes ved at holde sig fysisk aktiv, og det kræver en god ernæringsstatus. Ernæringsvejledning spiller derfor en vigtig rolle i behandlingen af KOL.

Pas på overvægt og undervægt

For at holde sig fysisk aktiv er det vigtigt at KOL patienter ikke tager på i vægt, da overvægt kan vanskeliggøre fysisk aktivitet og i øvrigt også hæmme lungernes funktion.

Oftest er det imidlertid undervægt og underernæring, der er problemet ved KOL. Statistik viser, at 30-60 procent af de patienter, der er indlagt med KOL lider af underernæring, mens det gælder 10-45 procent af de ambulante patienter. Årsagen er, at hoste og vejrtrækningsbesvær typisk vil hæmme appetitten, og da KOL også i sig selv øger stofskiftet og dermed kroppens behov for energi, bliver det yderligere vanskeligt at få spist nok.

Lige som overvægt er også undervægt og underernæring en barriere for at være tilstrækkeligt fysisk aktiv, da såvel immunforsvaret som muskelmassen svækkes ved underernæring. KOL-patienter har derfor ofte behov for ernæringsterapi.

På kostogkol.dk kan du finde referencer til yderligere viden. Du skal oprette dig som bruger på siden, der kræver et log in.

Kilde