Videnscenter skal styrke behandling af svær overvægt

Få tilbud til mennesker med svær overvægt

Overvægt er ikke anerkendt som en sygdom, og det betyder, at der er ikke er struktur i behandlingstilbuddene. Tilbuddene gives derfor i spredt fægtning. Nogle kommuner gør meget, andre meget lidt. Mange af tilbuddene er desuden båret at mennesker med et særligt engagement eller af projekter, og uanset om der er succes eller ej til projektet, er der ingen garanti for, at det vil fortsætte, når ressourcerne er brugt.

Mennesker med svær overvægt kan derfor have vanskeligt ved at finde ud af, hvor de kan gå hen for at få hjælp. Selv når de har kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med følgesygdommene er det vanskeligt at blive behandlet for overvægt.

Der viser, at der er brug for en ændret tilgang til svær overvægt. Samtidig er der et kæmpe behov for at få et overblik over den viden, vi har om overvægt og behandling, og der er brug for en tværfaglig indsats, hvis fedmekurven skal knækkes.

Forslag om videnscenter

Det er baggrunden for, at en bredt sammensat gruppe af sundhedspersoner har stillet et forslag om oprettelse af et videnscenter mod overvægt.  Det forslag, der nu faktisk ligger til grund for bevillingen af de i alt 10 mio. kr. fordelt over fire år. Kost og Ernæringsforbundets faglige selskab af kliniske diætister, FaKD, er med i gruppen, der desuden tæller læger, sygeplejersker, en psykolog, sundhedsøkonom m.fl.

Forslaget går ud på at samle viden om svær overvægt, enten i ét nationalt videnscenter eller flere regionale og tværfaglige centre. Centrene skal fokuserer på både formidling, forskning og behandling. Ifølge forslaget skal indsatsen være ambulant behandling efter henvisning fra og i samarbejde med lægen. Behandling skal varetages af et tværfagligt team, da overvægt er en både kompleks og individuel størrelse. Behandlingsmiljøet skal være trygt, og der skal skabes netværksaktiviteter for patienter og pårørende. Andre sundhedspersonaler skal desuden have mulighed for at få undervisning og rådgivning, og der skal være mulighed for vidensdeling. Endelig skal centret eller centrene indsamle data, der kan bruges ved forskning og formidling.

Indsamling af data

- Planen om at etablere et eller flere tværfaglige videnscentre er meget længe ventet, og de kliniske diætister, der har stor erfaring med at rådgive mennesker med svær overvægt, er klar til at indgå i et samarbejde med andre sundhedspersoner, siger Kost og Ernæringsforbundets formand Ghita Parry, der ser frem til, at centrene vil indsamle data og erfaringer med behandling af overvægt og de mange komplekse årsager til svær overvægt.

- Det er en klar forudsætning for at kunne gribe ind i tide og forebygge både overvægt og svær overvægt.

 

Fakta:

  • 10 mio. ud af en pulje på 25 mio. kr. til sundhedsprojekter er bevilget til et videnscenter mod svær overvægt. Pengene udmøntes over de kommende fire år. En tværfaglig gruppe af sundhedsprofessionelle arbejder på at gøre ideen til virkelighed.
  • Sundhedsstyrelsens definition af svær overvægt er et BMI over 30.
Kilde