Vigtig viden for dig, der er ansat i en kommune eller region

Sådan lyder budskabet fra to fælleserklæringer, der er aftalt mellem Forhandlingsfællesskabet og henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Corona-pandemien har vendt op og ned på samfundet herhjemme og ude i den ganske verden. For dig, som enten er ansat i en kommune eller en region, betyder det også mulige ændringer i dine arbejdsopgaver. Fleksibilitet og vilje er nøgleordene til fortsat at kunne holde de kritiske funktioner bemandet. Den fleksibilitet og vilje skal udvises af både arbejdsgiver og ansatte.

Det er hermed fastslået, at eventuelle ændringer i tjenesteforhold skal ske med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Lige som det også understreges at varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter så vidt muligt skal drøftes lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale TR eller forbundet. Derudover opfordres der generelt til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv.
 

For dig, som er ansat i en kommune:

På grund af situationens alvor kan det betyde, at nogle medarbejdere kan blive anvist til at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter og lokaliteter.
Lige nu er der i kommunerne særligt fokus på sikring af nødpasning af børn, døgninstitutioner for særligt udsatte og i forhold til ældre- og sundhedsområdet, men andre områder vil også kunne komme i fokus.
For dig, som arbejder i den kommunale sektor, betyder fælleserklæringen fra KL og Forhandlingsfællesskabet dermed også, at du kan anvises arbejde på et andet overenskomstområde/fagområde.

Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen.

Du finder fælleserklæringen for det kommunale område her .
Vejledningen finder du her.

For dig, som er ansat i en region:

Arbejdssituationen for de medarbejdere, der udfører nødvendige og kritiske funktioner på de regionale arbejdspladser er anderledes end under normale omstændigheder.
I den forbindelse er det nødvendigt løbende at have en dialog om indsatsen – både centralt og lokalt. Situationen vil komme til at fordre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen på arbejdspladserne.

Medarbejdernes rammer og vilkår for at udføre arbejdet påvirkes allerede nu fx ved:

- Varetagelse af andre opgaver end normalt

- Omorganiseringer – fx ved overflytning af personale til oprettede pandemiafdeling, ved sygdom mv.

- Pålagt overarbejde, herunder på andre afdelinger

- Ændringer af arbejdstider

- Arbejde på andre matrikler

Parterne er enige om at opfordre til, at medarbejdere, der i denne periode får andre opgaver eller medarbejdere der ansættes midlertidigt, får en nødvendig og tilstrækkelig oplæring og introduktion til arbejdet, således af hensyn til patienter og medarbejdere sikres bedst muligt.

Du finder fælleserklæringen for det regionale område her.

Forbundets vejledning finder du her.

 

Forbundet vil desuden opdatere Q&A om Corona og dine vilkår løbende. Dem finder du her.

Hvis du har spørgsmål sidder din lokale regionsformand klar ved telefonerne hele weekenden. Du finder din lokale regionsformand her.

Det samme gælder også Kost og Ernæringsforbundets formand, som du finder info på her.   

OBS. Hvis dit opkald ikke bliver besvaret, så send vedkommende en SMS. Du vil derefter bliver kontaktet hurtigst muligt.