Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelsesloven

Ved udliciteringer skal du sikre dig, at du som medarbejder er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Loven giver dig ret til at arbejde videre under jeres nuværende overenskomst, indtil overenskomstperioden udløber.

Herefter kan arbejdsgiveren opsige overenskomsterne med tre måneders varsel til overenskomstens udløb – med mindre den kommune eller region, der har sat udliciteringen i gang, kræver at overenskomsten skal gælde i hele kontraktperioden.

Kontakt straks forbundet, hvis arbejdsgiveren vil opsige overenskomsten. Vi kan bistå jer med råd og vejledning og forhandle med jeres arbejdsgiver, så jeres løn- og ansættelsesforhold kan sikres i en ny overenskomst.

Tiltrædelsesoverenskomster

Kost og Ernæringsforbundet kan i nogle tilfælde lave tiltrædelsesoverenskomster for de medlemmer, som efter en udlicitering har fået en privat arbejdsgiver.

Det betyder, at arbejdsgiveren forpligter sig til at følge en af de store overenskomster, fx den kommunale.

Er der ingen overenskomst på området, er jeres løn- og ansættelsesforhold udelukkende reguleret i ansættelseskontrakten og eventuel lovgivning, der kan være for dit arbejdsområde.

Derfor er det vigtigt, at I, i forbindelse med en udlicitering eller virksomhedsoverdragelse, sørger for, at jeres ansættelseskontrakter er i orden.