Vitaminfattigt finanslovsforslag

Regeringen løftede i dag sløret for deres forslag til finanslov 2019, som nu skal forhandles på plads med støtte fra et eller flere af Folketingets øvrige partier. Finansloven bliver denne regerings sidste, inden de igen skal møde vælgerne ved et Folketingsvalg. Og der er nok af justeringer af tage fat på i forhandlingerne. Det mener Kost & Ernæringsforbundet, som samtidig peger på potentialet i at tænke kost- og ernæringsfagligheden ind i de planlagte initiativer.

Muligheden for øget velfærd gennem kosten forpasses

Forventeligt er der skruet op for investeringer i velfærden i regeringens udspil. Blandt hovedforslagene kan nævnes en ny 1000-dagsplan målrettet børns første leveår med særligt fokus på flere pædagoger og øget sundhedspleje (250 mio. årligt 2019-2022), en personaleforøgelse på landets plejecentre (200 mio. kr. i alt), en ny psykiatriplan (100 mio. årligt 2019-2022) og en række miljø, klima og naturinitiativer.

- Det er de helt rigtige steder at sætte ind, men forslagene forpasser de mange muligheder for at forbedre folkesundheden, også for de socialt udsatte med mad. Det er ærligt talt et vitaminfattigt udspil, som sagtens mere offensivt kan bringe kollektive madordninger og vejledning i ernæring og sundhed i spil. Tag f.eks. en kommende psykiatriplan. Her ser det ud til, at politikerne misser en oplagt mulighed for at hjælpe borgerne til en god hverdag og evt. tilbage til arbejdsmarkedet via kobling mellem den psykiatriske behandling og gode mad- og måltidsvaner og ernæringstilstand. Mad giver appetit på livet – og det bør være afspejlet i den endelige finanslovsaftale. udtaler Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

- Dermed sikrer vi, at vi ikke blot fortsætter med at fastholde udsatte børn, unge og voksne i deres svækkede og belastende sundhedsadfærd.

Samlet lægger regeringen op til en stigning i den offentlige sektor på 0,4 pct. næste år; altså et stykke væk fra den tidligere ambition om nulvækst i den offentlige sektor men på den anden side heller ikke en stigning, som tager højde for det ekstra udgiftstræk, der kommer af udviklingen i befolkningssammensætningen.

Anbefalinger til mad, måltider og sundhed

Læser man længere ned i detaljen i finanslovsforslaget er der afsat i alt 40 mio. kr til at udmønte regeringens strategi for mad, måltider og sundhed.

Kost & Ernæringsforbundet støtter op om regeringens strategi, men så den gerne suppleret med strukturelle tiltag:

- Det er meget positivt at se en fælles strategi. Men skal vi som samfund rykke i forhold til at knække kurven for overvægt og andre livsstilssygdomme, skal der sættes ind med strukturelle tiltag. Er målgruppen fx overvægtige børn, så sæt ind og giv meningsfulde tilbud til både børn og deres familier f.eks. rådgivning til hele familien, tilbud om ophold på julemærkehjem og sidst, men ikke mindst, en systematisk opfølgning, når opholdet slutter. Tiden er inde til at søsætte effektive forløbsprogrammer. Engangsevents, oplysningskampagner og midlertidige projekter er, som det ligger i ordet, midlertidige, siger Ghita Parry.

Derudover kan man også positivt hæfte sig ved, at der i regi af patientsikkerhedsindsatsen ’I sikre hænder’ er afsat fem mio. kr. til bekæmpelse af underernæring. Vigtige initiativer, mener Kost & Ernæringsforbundet, da der brug for fokus på de arbejdsgange, der sikrer, at patienterne får nok af det rette at spise. Og hvis man så også kobler det med en national monitorering af data om underernæring, så vil man for alvor komme et skridt mod at gøre noget ved problemerne.

Regeringen har desuden afsat midler (10 mio. kr. årligt 2019-2022) til at udmøntning af ’Gastro 2025-initiativet', som har til formål at styrke dansk gastronomi for derigennem at øge afsætningen af danske fødevarer og udvikle bedre måltidsvaner hos børn og voksne. Desværre synes de konkrete initiativer at overse det kæmpe sundhedsfremmende potentiale, der ligger i at skabe gode madvaner hos børn. Det er ærgerligt både i et sundhedsperspektiv men også og i et fremtidigt eksportperspektiv, mener Kost & Ernæringsforbundet.

Reform af erhvervsskolerne på vej ...

Regeringen har annonceret, at de kommer med et nyt udspil, der skal styrke erhvervsuddannelserne. Kost & Ernæringsforbundet hilser et udspil velkomment. Manglen på madhåndværkere er stor, og det er vitalt for såvel danskernes velfærd og væksten i Danmark, at erhvervsuddannelserne, herunder også ernæringsassistentuddannelsen, styrkes.

… men fortsat økonomiske udsultning af bl.a. professionshøjskolerne

Dog er det med stor beklagelse, at regeringen også lægger op til at fortsætte de voldsomme besparelser på uddannelsesområdet som helhed, herunder professionshøjskolerne, i form af omprioriteringsbidraget, de næste år. Kost & Ernæringsforbundet mener, at politikerne bør fjerne omprioriteringsbidraget på hele uddannelsesområdet allerede fra 2019