Vold og trusler

Guide om vold

BAR Social og Sundhed har udarbejdet en guide for ansatte i:

  • Pyskiatrien
  • Dagtilbud
  • Ældreplejen
  • Døgntilbud
  • Sygehuse
  • Privat Praksis

Målrettet arbejdspladsen

Den enkelte guide fortæller målrettet om mulighederne for at forebygge vold på jobbet.
'Styr uden om trusler og vold' hedder guide-serien.

Forbyggelse

Guiden peger på fire områder, der skal i spil for at forebygge trusler om vold. Det er:

  • Faglig udvikling
  • Samarbejde
  • Vurdering af risiko
  • Trygge rammer

Ifølge guiden er faglig udvikling nøglen til at sikre en bedre trivsel i det daglige arbejde.

Kilde