Vores 4 arbejdsfelter

Professionens medlemmer videregiver og anvender viden om og forståelse for fødevarers komplekse sammensætning og organiserer, kombinerer, tilbereder og serverer målgruppetilpassede, attraktive og sunde måltider. Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige udfylder således flere roller, hvor ernæringsekspertise, vejledning og omsorg er kendetegnende i det ernærings- og sundhedsarbejde, der udføres.

Inden for professionen indgår Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige som eksperter med forskelligartede kompetencer i fire arbejdsfelter afhængigt af hvilken uddannelsesmæssig baggrund den enkelte har, og hvilken stilling denne er ansat i.

  1. Første arbejdsfelt, Strategisk, administrativ og operationel ledelse, hvor den Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige leder eller mellemleder har sine arbejdsfunktioner.
  2. Andet arbejdsfelt, Sundhedsfremme og forebyggelse, handler om at fremme befolkningens sundhed og forebygge sygdom.
  3. Tredje arbejdsfelt, Behandling, hvor arbejdet er centreret omkring behandling, vejledning og rehabilitering af syge patienter.
  4. Fjerde arbejdsfelt, Professionel forplejning, hvor professionelt madhåndværk og måltidsværtsskab er i centrum.

Tilsammen udføres der i alle fire arbejdsfelter et arbejde, der vedrører en bred og mangfoldig gruppe raske og syge mennesker i alle aldre og i mange forskellige livssituationer.

Uafhængigt af arbejdsfelt, arbejdsopgaver samt -funktioner, indgår Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige i et praksisfællesskab, hvor arbejdsudførelsen tager afsæt i borgeren og patienten eller befolkningsgrupper, hvor der arbejdes med ledelse, sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og forplejning i forhold til målgruppens sundhed, sygdom, livsstil, næringsbehov samt mad- og måltidsvaner og – præferencer.