WHO anbefaler ny nordisk mad

Ny nordisk hverdagsmad, der er en versionering af Middelhavskosten, med masser af kål, rodfrugter, fisk, nødder og bær kan være med til at dæmme op for udviklingen af livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2, overvægt og kræft, der udgør de hyppigste dødsårsager i Europa i dag.

En sund befolkning

I en ny rapport, der skal give politikerne redskaberne til at udvikle skarpe sundheds- og kostpolitiker, har WHO derfor samlet viden om Middelhavskosten, men også om Ny nordisk mad og henviser til den positive effekt på eksempelvis skolebørns sundhed som forskningsprojektet OPUS ved Københavns Universitet kom frem til i 2014.

WHO opfordrer Danmark og de andre nordiske lande til at blive bedre til at indarbejde den nordisk hverdagsmad i anbefalinger og forebyggelse og til at undersøge, om kosttypen generelt vil kunne forbedre folkesundheden.

Bæredygtig i Norden

Ud over sundhedsperspektivet udmærker den nordiske hverdagsmad sig ved at være lokal og bæredygtig.

Claus Meyer, der i 2004 var med til at udvikle manifestet for det nye nordiske køkken, glæder sig over WHO’s anbefaling. Han understreger samtidig ideen i, at madkulturen er lokalt forankret.

- Folk i Vestafrika skal jo ikke spise ny nordisk hverdagsmad, siger han til Politiken. Læringen må være, at gode folk i alle regioner med fordel kan samarbejde om at etablere en fælles forståelse for, hvilke måltider og prioriteringer, der realiserer den stærkeste og mest meningsfulde madkultur i den enkelte region.

En del af en større plan

WHO s rapport er en del at ’den europæiske aktionsplan for mad og ernæring i 2015-2020’ og har til formål at begrænse de kostrelaterede livsstilsygdomme og andre former for fejlernæring gennem anbefalinger, der kan bidrage til en bedre fødevarepolitik.  

 

Fakta

Ny nordisk hverdagsmad:

  • Mere frugt og flere bær hver dag
  • Mere grønt hver dag: især kål, rodfrugter og bælgfrugter, krydderurter og vilde urter
  • Mere fuldkorn: især havre, byg og rug
  • Mindre kød og kødet skal være fra fritgående dyr
  • Mere mad fra hav og sø
  • Rapsolie (med et højt indhold af omega-3 fedtsyrer)
Kilde