Corona: Q&A for selvstændigt praktiserende

Vi er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen, fordi de generelle retningslinjer for området kan skifte i takt med udviklingen og udbredelsen af Covid-19.  

Status pr. 29.4 er, at genåbningen stiler hen imod vanlig praksis.

Alle vejledninger bør som udgangspunkt fortsat gennemføres pr. telefon eller online. Hvis din faglige vurdering er, at vejledningen ikke kan gennemføres virtuelt, skal den gennemføres efter forskrifterne fra Sundhedsstyrelsen:

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler. Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte i praksissektoren, i private klinikker mv:

  • Information ved bookning af konsultation om ikke at fremmøde, hvis man har symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.
  • Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
  • Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring om generel god håndhygiejne mv.
  • Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre på klinikdør/venteværelse.
  • Planlægge med færre fremmøde-tider (’booke med minimum 15 minutter imellem’), så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.
  • Alle kontakter skal være telefonisk visiterede, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling. Hvis der bookes elektronisk, skal borger ringes op og orienteres om ovenstående.
  • Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

 

Sundhedsstyrelsen har beskrevet de overordnede rammer for den gradvist øget aktivitet i hele sundhedsvæsenet i ’Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og øget aktivitet i sundhedsvæsenet’. Disse retningslinjer erstatter ’Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19’.

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at man holder sig løbende orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om mulighederne for kompensation her.

Mange af mine klienter er risikogruppen for at blive syge og mange kan ikke klare sygdom. Må jeg forsætte min behandling?

Du må gerne fortsætte din behandling, hvis den foregår via telefon eller online, af hensyn til mindskning af smittespredning.

Jeg har klinik hjemme. Må jeg tage imod patienter der?

Ja, men for at mindske smittespredningen bør du afholde dine vejledninger pr. telefon eller online. Hvis din faglige vurdering er, at vejledningen ikke kan gennemføres pr. telefon eller video – bør du gennemføre vejledningen efter forskrifterne i notatet.

Jeg er tilknyttet forskellige praktiserende læger, og jeg oplever, at de fortolker myndighedernes anbefalinger forskelligt. Hvordan forholder jeg mig til det?

Det er den enkelte læges kliniske vurdering og fortolkning, der er gældende.  

Kan mine klienter få tilskud fra Sygeforsikring Danmark til videokonferencer?

Ja, det kan de fortsat godt. Tilskud for online vejledning er betinget af, at diætisten indberetter elektronisk til sygeforsikringen Danmark. Kontakt din lokale danmark-afdeling, for at lave en aftale herom.

Læs mere her.