Overenskomster

Hvad er en overenskomst?

Det er OK at have en overenskomst – men hvad betyder en overenskomst egentlig for dig og din hverdag? En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om løn- og arbejdsvilkår. Overenskomsten beskriver, hvilken løn du skal have, reglerne for ferie og barsel, hvor meget der indbetales i pension, hvilke muligheder du har for uddannelse og særlige vilkår for netop dit arbejde.