Overenskomst - region

Basisoverenskomst

2018 DR Basisoverenskomst

 

Lederoverenskomst

2018 DR Lederoverenskomst

 

Elev

2018 DR Elevoverenskomst

 

Ansættelsesvilkår

2008 DR Ansættelsesbreve, Aftale om
2018 DR Generelle ansættelsesvilkår, Protokollat om
2015 DR Midlertidig tjeneste i højere stilling, Aftale om
2002  DR Tidsbegrænset ansættelse, rammeaftale
2008  DR Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål
2002  DR Virksomhedsoverenskomster, rammeaftale
2008 DR Åremålsansættelse, Aftale om
2015 DR Integrations- og oplæringsstillinger, Aftale om

 

Arbejdstid, Ferie

2018 DR Arbejdstidaftale
2015 DR Arbejdstidsaftale Kommenteret
1999 DR Decentrale arbejdstidsaftaler, rammeaftale
2008 DR Deltidsansattes adgang til højere timetal
2002 DR Deltidsarbejde, rammeaftale
2020 DR Ferieaftale
2018 DR Ferieaftale Vejledning
2020 DR Aftale om 6. ferieuge
2003 DR Hviletid og fridøgn (se kommenteret version: hviletid og fridøgn)
1995 DR Tilrettelæggelse af arbejdstiden

 

Aftaler vedr. løn og lokal løndannelse

2018 DR Aftale om decentral løn
2011 DR Gennemsnitsløngaranti
2018 DR Aftale om Lokal løndannelse
2018 DR aftale om Lokal løndannelse, kommenteret
2013 DR Lønninger for ansatte i regioner, Aftale
2013 DR statistikgrundlag for de lokale forhandlinger
2008 DR Udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse
2011 Lokal løndannelse i praksis

 

Pension

2008 DR Supplerende pension for tjenestemænd

 

Personalepolitik

2018 DR Fravær af familiemæssige årsager
2015 DR Fravær af familiemæssige årsager, Protokollat
2011 DR Kompetenceudvikling, Aftale om
2008 DR kompetenceudvikling aftale, vejledning
2015 DR Seniorpolitik, Aftale om, Bilag 3: Protokollat vedr Seniorbonus
2008 DR Tele og hjemmearbejde, Rammeaftale om
2008 DR Tele og hjemmearbejde, Vejledning til rammeaftale
2015 DR Tjeneste og lejeboliger for ansatte inden for sygehusområdet
2013 DR Trivsel og sundhed, Aftale om
2008 DR Udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område

 

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og medbestemmelse (TR, SU og MED)

2011 DR Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg
2013 DR Medindflydelse og medbestemmelse, Rammeaftale om
2011 DR Medindflydelse og medbestemmelse, bilag 8
2013 DR MED-Håndbog

 

Tjenestemænd

2011 Supplerende pension
2015 Aftale om godtgørelse for merarbejde for tjenestemænd uden højeste arbejdstid
2013 DR Engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, Aftale om

 

Andre aftaler

2008 DR Behandling af retstvister mellem RLTN og SHK
2013 DR Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel, Aftale om
2008 DR Gruppelivsforsikring for tjenestemænd
2008 DR Hovedaftalen
2011 DR Integrations- og oplæringsstillinger
2008 DR Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål, Aftale om
2015 DR Godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestedtid
2018 Sundhedskartellets grænseaftale med AC