Jubilæumsfonden

Krav

Med en økonomauddannelse og et medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet i hånden kan du søge et legat fra Økonomaforeningens Jubilæumsfond.

Fondsbestyrelsen afgør, hvor mange penge det enkelte legat er på. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange der søger legater.

Et legat fra Jubilæumsfonden skal anvendes til det projekt, det er søgt til, og legatmodtageren skal sende en skriftlig rapport til fondsbestyrelsen, når projektet er gennemført.

Uddeles 23. april

Legatet bliver delt ud hvert år på den dag Økonomaforeningen, nu Kost & Ernæringsforbundet, blev stiftet, den 23. april (1923).

Ansøgerne får i april besked på, om de har fået et legat. Seneste frist for ansøgning er den 26. marts 2020.

Et legat kan bruges til

Legatet gives som støtte til deltagelse i relevante internationale kongresser, rejser, studier og videreuddannelse i institutionsforplejning og institutionskøkkeners indretning.

Du skal betale skat af legatet

Legater er skattepligtige, men det er nogle gange muligt at få fradrag for udgifter til det formål, Jubilæumsfondens legat går til.