Rammeplaner

FaKD søger diætister til opdatering af rammeplan for diæt- og ernæringsbehandling af Anorexia Nervosa.

 

I den forbindelse har vi udgivet en håndbog for udarbejdelse af rammeplanerne, der har til formål at sikre ensartede rammeplaner af høj faglig kvalitet samt at gøre arbejdet med rammeplanerne mere håndgribeligt. Du kan læse håndbogen her.

Hvis du er interesseret i dette, kan du kontakte Christian Antoniussen, ca@diaetist.dk

Adipositas (overvægt) voksne

Diætbehandling af svær overvægt hos voksne

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med svær overvægt eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor. 

Læs her, eller klik på forsiden:

FaKD_rammeplan_adipositas Voksne_2009_forside.jpg

Børn med adipositas

Børn med adipositas

 

Denne rammeplan omhandler kun diætbehandling af børn og unge med adipositas og henvender sig til kliniske diætister i regionen, kommunen og privat regi. Behandlingsplanen skal tilpasses barnets alder og forældre. Rammeplanen dækker børn i alderen 2-18 år. 

Læs her, eller klik på forsiden:

Anorexia nervosa

Diætbehandling anorexia nervosa

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler børn, unge og voksne patienter med anorexia nervosa eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Læs her, eller klik på forsiden:

FaKD rammeplan Anorexia 2009 forside.jpg

Cøliaki

Diætbehandling ved cøliaki

 

Denne rammeplan omhandler diætbehandling af voksne med cøliaki.

Læs her, eller klik på forsiden:

05FaKD_diaetbeh_coeliaki 2000forside.jpg

Diabetes

Diætbehandling ved diabetes

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler patienter med diabetes eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Læs her, eller klik på forsiden:

Diabetes Type 1 voksne

FaKD_diaetbeh_type1_voksne2011forside.jpg

Gestationel diabetes

Læs her, eller klik på forsiden:

FaKD_diaetbeh_gesta_diab_2010forside.jpg

Prægestationel diabetes

Læs her, eller klik på forsiden:

03FaKD_Rammeplan_pregestationel diabetes mellitus 2006forside.jpg

Dysfagi

Dysfagi

 

Denne rammeplan er udgivet i juli 2017 og omfatter diætbehandling til voksne over 18 år, som er i særlig risiko for eller har fået konstateret øvre dysfagi.

Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister og ernæringsprofessionelle, der arbejder med diætbehandling og vejledning i klinisk ernæring i forskellige sammenhænge i sundhedsvæsenet. I denne rammeplan vil der være særligt fokus på dysfagi-diæten, der indtages pr. os, og som er baseret på principperne for kost til småtspisende.

Læs her, eller klik på forsiden:

Ernæringsterapi (voksne patienter)

Ernæringsterapi

 

Diætbehandling for voksne i ernæringsrisiko.
Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne i ernæringsrisiko eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Lige nu søger vi diætister til opdatering af rammeplanen. Hvis du er interesseret i dette, kan du kontakte Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk

Læs her, eller klik på forsiden:

02FaKD_Rammeplan_ernaeringsterapi 2008forside.jpg

Geriatri - Ernæringsterapi til borgere med geriatriske problemstillinger

Geriatri - Ernæringsterapi til borgere med geriatriske problemstillinger

 

Rammeplanen henvender sig primært til kliniske diætister og andre relevante ernæringsprofessionelle, der er nyuddannede eller nye indenfor arbejdet med målgruppen. Formålet med rammeplanen er at beskrive individuel diætbehandling med ernæringsterapi ved klinisk diætist. Målgruppen er borgere (+65 år) med geriatriske problemstillinger. Der tages udgangspunkt i nyeste evidens på området og erfaringer omkring den bedste praksis i relation til den organisering, som den kliniske diætist indgår i. 

2. udgave, november 2019

Læs her, eller klik på forsiden

 

Behandling af irritabel tyktarm med Low Fodmap Diet

Behandling af irritabel tyktarm med Low Fodmap Diet

 

Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister på sygehuse/hospitaler/plejehjem i såvel den offentlige som i den private sektor, samt til privatpraktiserende diætister.

Læs her, eller klik på forsiden:

FaKD_rammeplan_Behandling af irritabel tyktarm med Low Fodmap Diet

Korttarmssyndrom

Diætbehandling ved korttarmssyndrom

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med kortarmssyndrom i den primære og sekundære sundhedssektor.

Læs her, eller klik på forsiden:

FaKD_diaetbeh_korttarm_sep09_forside.jpg

IBD voksne

Diætbehandling ved kronisk inflammatorisk tarmsyndrom (IBD)

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler patienter med IBD herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Læs her, eller klik på forsiden:

FaKD_Rammeplaner for IBD patienter _150311forside_1k.jpg

Nyreinsufficiens

Diætbehandling ved nyreinsufficiens

Ny rammeplan udkommer ultimo januar 2021

 

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med nyreinsufficiens i den primære og sekundære sundhedssektor.

Læs her, eller klik på forsiden:

01FaKD_Rammeplan_nyre_3_udgave 2008forside.jpg

PCOS

Diætbehandling ved PCOS

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med PCOS i den primære og sekundære sundhedssektor.

Læs her, eller klik på forsiden:

 FaKD_rammeplan_poly_ovarie_sep09 forside.jpg

Vejledningspædagogik

Vejledningspædagogik

 

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, der varetager individuel diætbehandling af patienter i den primære og sekundære sundhedssektor, i Danmark. Samt studerende ved Professionshøjskolerne, der læser på Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, med speciale i klinisk diætetik. 

Læs her, eller klik på forsiden:

 Vejledningspædagogi